Prisene for årets BIFF-okser utdelt

(27.03.17) Tyr og Nortura har siden 2006 samarbeidet om å videreutvikle avlsarbeidet for kjøffe gjennom et system for utvalg av avlsoker som i større grad skulle baseres på de registrerinngene som ble gjort på Staur, grovfôropptak og fôrutnytting. Rangereringen skalle være uavhengig av rase, men vektlegging av egenskapene skulle tilpasses to ulike driftsopplegg: Intensivt med betegnelsen BIFF Maxx og Ekstensivt med betegnelsen BIFF Natur.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Hensikten med dette tiltaket var å øke fokus på bruk av kjøttfesemin både generelt med ikke minst i form av bruksdyrkryssning på melkebruket. Rangering av seminokser etter egenskaper uavhengig av rase skulle det gjøre det enklere å velge rett okse avhengig av driftsopplegget. Det ga også mulighet til økt fokus på det det unike i det norske avlsarbeidet, registrering av forfôrbruk. På denne tiden utnyttet vi ikke registreringene på förforbruk på lang nær godt nok.

Det er gledelig å registrere at avlsarbeidet at tatt betydelig skritt i riktig retning på disse årene. Fôrforbruk har fått større betydning og raselagene har mer differensiert avlsmål.

Det er nå 10 år siden de første oksene ble premiert etter dette konsept, på BIFF 2007 i Stavanger.  
 

Årets prisvinnere:

Biff Natur:
Oppdretter er Steinar Schanke, Marifjøra i Sogn og Fjordane. På bildet sammen med prisutdeler Asgeir Svendsen fra Nortura.Prisen deles ut til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et ekstensivt driftsopplegg for krysninger.

Her vektlegges grovfôropptak fra oksens testresultater på Staur, kjøttfylde/slakteklasse på avkommene, lite fettansetning på avkommene og slaktetilvekst på avkommene.

Årets vinner hadde et usedvanlig høyt grovfôropptak mens dens stod på test i 2010. Den er bedre enn sine konkurrenter på alle nevnte punkter i vektlegginga for prisen, unntatt slaktetilvekst. Den har faktisk 199 poeng mer enn neste okse for prisen Biff Natur. Det sier mye om oksens kvaliteter. I tillegg til dette har oksen meget gode tall for fødselsforløp. En nærmest komplett okse for bruk i grovforbasert produksjon med en totalindeks på 118.

Årets vinner er en Angusokse:
Prisen årets Biff Natur-okse 2017 deles ut for andre år på rad til eliteoksen 74033 First Boyd av Li. Oppdretter er Steinar Schanke, Marifjøra i Sogn og Fjordane. På bildet sammen med prisutdeler Asgeir Svendsen fra Nortura.
 

Biff Maxx:
Oppdretter er Simen Wigenstad, Dovre i Oppland.Pris som deles ut til den eliteoksen av kjøttfe som etter visse kriterier er best tilpasset til inseminering i et intensivt driftsopplegg for krysninger.

Her vektlegges fôrutnyttelse fra oksens testresultater på Staur, slaktetilvekst på avkommene og kjøttfylde/slakteklasse på avkommene.

Årets vinner har først og fremst sin styrke på egen fôrutnyttelse på test. I tillegg har den meget god slakteklasse på sine avkom. Oksen er født så langt tilbake som i 2009, og står nå som eliteokse for sin rase for fjerde år på rad. I tillegg til å være en god okse for bruk i krysning er den også god på moregenskaper med en morindeks på 105. Oksen har en totalindeks på 118. Oksen har også tidligere blitt premiert som årets Biff Maxx-okse.

Årets vinner er en limousinokse:
Prisen årets Biff Maxx-okse 2017 går til eliteoksen 72072 Even Tyr av Dovre. Oppdretter er Simen Wigenstad, Dovre i Oppland. Et godt fornøyd vinnerpar Åshild Einbu og Simen Wigenstad.