Prisløypa for storfe 2. halvår 2022

(Sist endret 15.08.22) Prisløypa for 2. halvår er nå fastsatt. Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum skal nå nivået på PGE. Prisløypa er oppdatert med Ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg uke 33-39.

Storfe på beite

Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å kunne dekke markedet best mulig med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. I tillegg viser prognosene at vi kan risikere betydelig innfrysning av storfe nå i høst. Det er disse faktorene som i størst grad påvirker prisløypa. Avregningsprisen vil øke med 25 øre/kg fra 4. juli og øke utover.

Det forventes god etterspørsel av storfe fremover mot telledato og det er derfor viktig at vi får inn nok slakt for å dekke markedet og forhindre import. Det er positivt at vi har fått en økning i tilskuddssatser, men dette vil kunne medføre at enkelte holder storfe til etter telledato. Det er derfor lagt opp til en større prisnedgang i forbindelse med telledato en vi har hatt de siste årene. 

Prognosene viser at det kan forventes et stort overskudd nå i høst. Det er viktig både for forbrukeren og for bonden at vi klarer å redusere innfrysningen.

Med denne prisløypen håper vi på god tilgang av slaktemodne dyr igjennom sommeren og i perioden august/september. For å redusere behovet for innfrysning og bruk av omsetningsavgift håper vi at det mange leverer storfe før telledato. Prisdifferansen er tenkt å oppveie at en ikke har dyr for telling.

Kombinert med en travel lammesesong, og etterhvert økende aktivitet på gris for å forbedre julesesongen, ber vi om at flest mulig tilpasser fôringen av slakteokser slik at de enten er slaktemodne i august/september, eller fra medio november og frem mot jul.

 

Uke 27

Uke 31

Uke 32

Uke 33

Uke 36

Uke 40

Uke 45

Uke 46

Uke 52

Dato

4.7.22

1.8.22

8.8.22

15.8.22

5.9.22

3.10.22

7.11.22

14.11.22

26.12.22

Endring i Noteringspris

   0,20

0,80

0,80

 

-0,29

-1,00

1,10

-2,00

Endring i Omsetningsavgift

         

1,50

-1,20

 

Ekstra avtaletillegg

     

0,70

 

-0,70

     

Endring i utbetalingspris

0,20

0,80

0,80

0,70

-0,29

-3,20

1,10

1,20

-2,00

NB: Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l. Prisløypetabellen oppdateres ved endringer.

Varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg!

Grafen under er uten Ekstra avtaletillegg i uke 33-39.

Prisløype graf