Prisløype for storfe 2. halvår 2019

(Sist oppdatert 04.10.19) Prisløype for 2. halvår har som formål å balansere slaktingen mellom behovet for slakt i markedet og kapasiteten på slakting i en travel lammesesong. Et stort antall småfe skal fraktes hjem fra beiter og slaktes i løpet av noen travle uker. Prisløypen skal også bidra til å jevne ut slaktingen i forbindelse med telledatoen 1. oktober.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Overordnet ønsker en at slaktingen av storfe er noe redusert i perioden september og oktober. I 2. halvår er det endringene i engrospris og omsetningsavgift som i sum gir prisløypen for produsentprisen. Planlagte endringer i engrospris finner du her og omsetningsavgiften her.

Prisløypen for storfe 2. halvår vil ha noenlunde samme profil som i fjor. Det betyr at høyeste pris vil være i august og en prisnedtrapping i to trinn i løpet av september, og i tillegg for å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe for 2. halvår 2019, gjøres endringer i prisløypa 21.10 og 28.10.

 

Endring i Engrospris*

Endring i Omsetningsavgift

Sum effekt på utbetalings-
pris til produsent

Mandag   1/7

 

+ kr 0,40

- kr 0,40

Mandag   5/8

+ kr 0,50

 

+ kr 0,50

Mandag   2/9

- kr 0,50

 

- kr 0,50

Mandag 30/9

- kr 0,40

+kr 1,00

- kr 1,40

Mandag 21/10

- kr 0,30

 

- kr 0,30

Mandag 28/10

- kr 0,30

 

- kr 0,30

Mandag 18/11

+ kr 0,50

 

+ kr 0,50


Endring i engrospris gir i utgangspunkt samme effekt på noteringspris. Endring i verdi av hud/innmat, frakt og andre kostnader vil påvirke dette.