Prisløypen for storfe 2. halvår 2021

(Oppdatert 22.07.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 2 halvår 2021, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

Det er to faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen:

Endringer i Engrospris

11. mai 2021 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene. Dette er det lagt ut informasjon om tidligere her.

Endringer i Omsetningsavgift

Omsetningsrådet har vedtatt satser for omsetningsavgift for 2021.

Ekstra avtaletillegg

Ekstra avtaletillegg benyttes for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes. Prognosene for 2021 tilsier at det også i år vil bli behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet. Norturas målsetting med prisløypen er at denne importen kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange.

 

Uke 26

Uke 27

Uke 31

Uke 35

Uke 36

Uke 38

Uke 39

Uke 40

Uke 46

Dato

28.6.21

05.07.21

2.8.21

30.8.21

6.9.21

20.9.21

27.9.21

4.10.21

15.11.21

Endring i Engrospris

0,40

1,70

- 0,70

   

- 1,50

1,00

Endring i Omsetningsavgift

           

1,50

- 1,20

Endring i ekstra avtaletillegg

- 1,50

1,00

- 0,50

-0,50

 

Endring i utbetalingspris i alt

- 1,50

0,40

2,70

- 0,70

- 0,50

-0,50

- 1,50

- 1,50

2,20

NB: Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

Varierende  sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg!

Visningen under inkluderer ekstra avtaletillegg innført fra 2. august!

Prisløype sammenligning