Redusert grovfôravling – hva nå?

(07.08.13, endret 19.08.13) Dårlig overvintring av enga, kald og sen vår, flomskader og mye nedbør har redusert veksten av gras på eng og beite, og dermed forsinka våronn og slått flere steder i landet. Konsekvensen av dette kan være redusert avling av gras og korn, dårligere fôrkvalitet, og mindre fortørking enn vanlig til silo og rundballer.

Graseng– Vi får håpe på en varm og fin sommer og høst så noe av skaden kan rettes opp igjen med god andreslått og eventuelt tredjeslått, sier storferådgiver Øystein Havrevoll i Nortura.

– Men mange bønder vil trolig møte en ny fôringssesong til vinteren der tilgang på grovfôr er mindre enn vanlig, sier Havrevoll.

Dersom du ønsker det, kan Nortura hjelpe til med fôrplanlegging og disponering av grovfôret gjennom sesongen. Ring eller send e-post til nærmeste rådgiver, eller du kan ringe medlemssenteret ditt i Nortura som formidler kontakt.

Både Tine og Norsk Landbruksrådgiving har ordning med formidling av grovfôr, og de kan gi råd om produksjonen. Felleskjøpet har også gode råd om kjøp av kraftfôr ved grovfôrmangel.

– Skaff deg oversikt over mengde og kvalitet på grovfôret før du gjennomfører drastiske tiltak med driftsopplegget, eller stort innkjøp av grovfôr, er rådet fra Øystein Havrevoll.

Du kan lese mer om de råd Øystein Havrevoll gir i en artikkel under Fôring i fagbiblioteket for storfe, artikkelen finn du også oppe til høyre om du er pålogga. 

 

Grovfôrformidling

På bakgrunn av grovfôrsituasjonen m.a. på indre Nordmøre, har Landbruk Nordvest oppretta ei nettside for formidling av grovfôr og halm.

Nettsida finnast her: http://nordvest.lr.no/19473/

– Vi oppfordrar til at nettsida vert nytta, og då spesielt produsentar som har mogelegheit for å selje grovfôr, seier tilførselsleiar i Nordmøre og Romsdal, Brit Kari E. Hauger.

– Vi oppmodar også produsentar med grovfôrmangel om ta kontakt med våre rådgjevarar før evt tidleg-slakting, for rådgjeving om fôring og slakteplanlegging.