Retningslinjer for fôring før slakting, fjerning av kompensasjon

(31.10.12) Tilsøling av slakt under slakteprosessen fordi kyllingene har full kro, har blitt en stadig større utfordring for slakteriene. Det er klare forskjeller mellom kyllingbesetninger, innsett hos den enkelte og mellom slakterier.

Av: Team fjørfekjøtt i Nortura

Svært fylte (stinne) tarmer forekommer også. Fylt kro fører til merarbeid på slakteriene, kassering av tilsølte slakt og klager på produkter som har kommet ut på markedet forurenset med kroinnhold eller tarminnhold.


Bilde viser tre kroer fylt med fôr

Bilde av slaktekylling på slakteriet der huden
er fjernet fra hals og bryst. Den hvite posen
er kroa fylt med fôr

Hva påvirker forholdet:

 • Tida fra dyra er fratatt fôr (tomt for fôr i fôrskålene) til plukkinga starter
 • Tida mellom dyra er fratatt fôr og slaktestart,
 • At dyra har tilgang til vann helt fram til plukkestart

Andre faktorer:

Fôringsregime: måltidsfôring eller kontrollert fôring:kroa er da utviklet som et fôrlager og det vil ta lengre tid å porsjonere ut fôret fra kroa, enn ved fri fôring.

 • Lysregime i forkant av plukking: Mørkeperiode kort tid før plukking kan gi full kro også ved fri foring
 • Eventuelle driftsforstyrrelser vil også kunne gi fylt kro
 • Grov fôrstruktur eller bruk av hele korn i fôret vil senke tømming av kroa.

Følt stress hos dyra f.eks. i forbindelse med plukking og transport, kan føre til at tømming av kroa og øvre del av fordøyelseskanalen går saktere.

Hva sier Regelverket:

I revidert holdforskrift § 35 som er på høring står det "Fôr og vann skal ikke fjernes fra slaktekylling før tidligst 12 timer før forventet slakting starter". Dette blir trolig stående med denne ordlyd, og denne innskjerpingen fra i dag 18 timer til 12 timer vil bli implementert fra 2013.

Tiltak/anbefalinger:  

 • Fri fôrtildeling: tomt for fôr i skålene minst 2,5 timer før plukking starter og minst 8 timer før planlagt slakting.
 • Måltidsfôring: tomt for fôr i skålene 5 timer før plukking.
 • Men pass på at du holder deg innenfor regelverket. For lange transporter kan det være nødvendig å foreta justeringer av anbefalingene.

Generelle råd:

Følg med på slutten av innsettet i forhold til:

 • Hvor lang tid bruker dyra for å spise tomt i fôrskålene etter at dagtankene er fylt?
 • Sjekk eventuelt også krofylning hos enkeltdyr etter fôring.
 • Det siste måltidet før slakting trenger ikke å være et fullt måltid. 
 • Alltid vann fram til plukkestart

Fjerning av kompensasjon:

Tidligere har Nortura kompensert for denne type tilsøling under maskinteknisk skade. Dette selv om kyllingen har blitt tatt av slaktelinja og kastet. Kompensasjon for denne type tilsøling opphører fra 1. november 2012. Dvs. at den enkelte produsent må bære dette tapet. Slakteriet vil ved denne type tilsøling kontakte produsent på et så tidlig tidspunkt som mulig, og det vil bli tatt bilder for dokumentasjon av forholdet.

Vi ser gjerne at vedlegget trykket opp på god kvalitet henges opp i birom.

» Fôring før slakting, pdf. 47 kb