Ringorm hos storfe

(16.05.14, endret 22.01.15) Det er registrert utbrudd av ringorm på storfe i noen få besetninger på Østlandet. Mistenkte og diagnostiserte besetninger blir båndlagte inntil videre. Mattilsynet følger opp kontaktbesetninger med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer.

Ringorm på storfeAv: Elisabeth Kluften, rådgiver

Ringorm er en hudsjukdom hos dyr og menneske forårsaket av ulike sopparter. Hos storfe er det i første rekke soppen Trichophyton verrucosum som er årsak til ringorm.

Ringorm hos storfe forårsaket av Trichophyton verrucosum er en B-sjukdom i henhold til Matloven. Dette innebærer at tilfeller av ringorm skal meldes til Mattilsynet, som kan treffe nødvendige tiltak for å begrense smittespredning.

Dyr med symptomer avstøter hår og skorpet materiale som inneholder soppsporer. Sopp-sporene spres ved direkte kontakt fra infiserte til friske dyr. Indirekte kontakt med innredning, børster, transportkasser og annet utstyr som er forurenset med sporer, utgjør også en viktig smittevei. Mange dyr blir smittet på fellesbeite, og ofte kommer symptomene til syne etter innsetting seint om høsten og i vintermånedene. Livdyrsalg er en vanlig spredningsmåte mellom besetninger.

Båndlegging av besetninger fører til ekstra kostnader for dyreeiere som ikke kan ha dyr på fellesbeite eller selge livdyr. Dessuten må slakteriet legge om sine rutiner for henting av dyr og gjennomføre grundig vask og desinfeksjon av kjøretøyer og utstyr etter avsluttet transportoppdrag.

Infeksjonen begynner med at soppsporer fester seg til hår og det ytterste døde cellelaget i overhuden.

Huden blir i tillegg fortykket og får et flasset belegg ofte med skorpedannelse. Soppveksten brer seg  utover, og håravfallet ses som ringformete partier oftest lokalisert til hode, hals og nakkeområdet. Dyra er vanligvis ikke allmennpåkjente, hudforandringene er som regel ikke forbundet med kløe eller smerte, og dermed blir fôropptak og tilvekst lite berørt.

Inkubasjonstiden varierer fra to til seks uker. Etter hvert skjer en tilheling med ny hårvekst i midten av de hårløse partiene. Sykdomsforløpet kan vare opptil tre til fire måneder. Smittede dyr blir immune og er beskyttet mot ny infeksjon med den samme soppen resten av livet.

Behandling og kontroll i smittede besetninger vil foregå gjennom vaksinasjon, vask og desinfisering.

Et viktig tiltak for å hindre smitte er at man er nøye med at besøkende har på overtrekksklær og sko. Bruk av smittesluse og begrenset persontrafikk i fjøset er gode tiltak. Vi oppfordrer derfor produsentene til å være nøye på dette.


Se også ny sak fra 12.05.17: Ringorm