Saueklipping våren 2021

(01.02.21) Klippesesongen nærmer seg og i Norge er det vedtatt innreiseforbud nærmeste 14 dagene. Om dette vedvarer skaper det utfordringer for en del saueprodusenter i forhold til sesonghjelp, i første omgang saueklippere.

Av: Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura Klyppeteam og rådgiver småfe i Nortura

Av den grunn vil vi i Nortura anbefale saueprodusenter å tenke på dette med klipping allerede nå. Det er mange dyktige norske klippere rundt om i landet. Mange av disse er interessert i å reise rundt og avhjelpe situasjonen. For at vi skal utnytte den klippekapasiteten som er tilgjengelig, er det viktig at en får en lengst mulig klippesesong for disse klipperne.

Derfor er det fint om de som har klimatiske forhold til det, starter klipping allerede i disse dager. De med isolerte fjøs bør tenke på å få klipt sauen sin så fort som mulig.

Et lite økonomisk motiv for å klippe tidlig, er at en få mer høstull som har bedre pris enn vårulla.

Vi minner om at i lovverket står det:

Forskrift om velferd for småfe, § 19 Tilsyn og stell, sier blandt annet at: «Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig.»

Årlig er altså det absolutte minimumskravet.

Ellers er det klart et behov for sauen å være klipt før beiteslepp og senest 1. juli.

Nortura tok kontakt med Mattilsynet våren 2020 og den gang ville ikke Mattilsynet godkjenne unntak av dette lovverket. Av den grunn er det viktig å være tidlig ute i år.

Nortura Klyppeteam består av norske klippere som er selvstendig næringsdrivende, men har en tilknytting til Nortura. De vil hjelpe deg i den situasjonen som har oppstått. Avtal klipping så tidlig som mulig slik at de kan utnytte kapasiteten sin.

Logg deg inn på nettsidene våre under nortura-klyppeteam og se om du finner noen i nærheten du kan ringe til.

Lykke til med klippesesongen våren 2021 til Norturaleverandører og Nortura Klyppeteam.