Slakteanalyse storfe

(Endret 10.04.17) Har du prøvd slakteanalysen av slaktedata storfe på Min side. Analysen viser tall for slaktevekt, klasse, fettgruppe, tilvekst, verdi per dyr og verdi per kg. Du kan sammenligne egne verdier med middel for Nortura.

Denne analysen er en god erstatter for ROS-analysen som fortsatt noen etterlyser på storfe. ROS-analysen på storfe ble som kjent tatt bort i 2010 på bakgrunn av at den ikke skilte på ulike raser, og dermed ble oppfattet urettferdig i forhold til sammenligning og premiering.

Slakteanalysen på Min side kan beregnes for de perioder du som produsent ønsker, den viser verdier per kategori og en kan velge rasetype. Egne verdier kan sammenlignes med middel for Nortura i samme periode. Slakteanalyse storfe ble lagt ut som en del av Min side i 2015.

Det er tidligere utviklet ulike rapporter for gris, der også slakteanalyse er en av de. Dette er rapporter og analyser som er mer dynamiske enn de tidligere ROS-analysene. For småfe er det fortsatt sammenligninger og premiering etter ROS-analysen, men det er også en slakteanalyse for småfe på Min side.

Du finner slakteanalysen i menyen under rapporter på Min side.