Slik har vi bedret storfeprisen i Nortura

(30.10.20) Økt engrospris og nye tilleggsytelser på storfe. Slik har Nortura har bedret storfeøkonomien til eierne.

Bilde av storfe som spiser fra fôrbrettet
Foto: Nortura

I forrige uke meldte Nortura SA om et driftsresultat for andre tertial, som var 39 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Som Norturabonde derimot er det flere positive tendenser, som er verdt å få med seg.

– Det viktigste som er gjort for storfeøkonomien i år er økt gjennomsnittlig engrospris. Ikke bare for Norturabonden, men for hele det norske markedet, forteller fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura.

Første halvår av 2020 økte engrosprisen med 0,70 kroner på storfe. Andre halvår økte prisen med ytterligere 1,60 kroner.

– Nylig fikk vi også vite at Nortura Totalmarked har lagt opp til en økning på ytterligere 1,50 kroner fra første januar 2021. Dette gir en økning på 3,80 kroner. Det er bra for våre produsenter, sier Svendsen.

Dette er engrospris
Ulikt svinekjøtt, der målprisen bestemmes gjennom jordbruksforhandlingene, blir gjennomsnittlig engrospris på storfe, lam og egg satt av markedsregulator to ganger i året.

Engrosprisen er den prisen som hele kjøttbransjen styrer etter,også Norturas konkurrenter. Det er derfor at Svendsen kan si at økt engrospris er bra for hele det norske markedet, ikke kun for Norturabønder spesielt.

– Høyest mulig pris til produsent, det er formålet til Nortura, sier Svendsen.

En av årsakene til økt engrospris er en generell underdekning av storfekjøtt hele det norske markedet, som følge av meierienes økte etterspørsel etter melk og koronasituasjonen.

– Bare i Nortura er det slaktet 10.000 færre kyr enn forventet i år. Med en gjennomsnittlig slaktevekt på 280 kilo blir det et betydelig volum, totalt 2800 tonn kjøtt, sier Svendsen til Nortura Medlem.

To nye tilleggsytelser i 2020
Også internt i Nortura er det gjort grep for å bedre økonomien til storfeprodusent. Fra 29. juni dette året innførte Nortura to nye tilleggsytelser (krever innlogging). Det ene er en utvidelse av det eksisterende puljetillegget, der store puljer premieres for å utnytte transportkapasiteten.

– Tilleggsytelsene i Nortura er innretta slik at man premierer rasjonell samhandling med laget, sier Svendsen.

Den andre nye tilleggsytelsen er et kvantumstillegg på antall kilo levert til Nortura, som utbetales etterskuddsvis.

– Leverer du for eksempel over 4000 kilo kjøtt i året, får du etterbetalt et visst tillegg per kilo kjøtt, forteller Svendsen.

Og prisen på tilleggene? Det kan du som Norturabonde lese her. (Krever innlogging)

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan tilpasse produksjonen etter prisløypa eller puljetillegget? Ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver.