Smågriser og livpurker skal behandles mot spolorm før salg

(03.11.09, endret 12.09.11) Spolorm er vidt utbredt, men det er viktig å holde smittepresset så lavt som mulig. Vi har den siste tida registrert en økning av kassert lever som tyder på en oppblomstring av spolorm.

Vi minner derfor igjen om at smågris skal behandles mot spolorm før omsetning som livdyr.

Dette står som krav både i Helsegris-reglementet, i Helse- og hygienereglementet for avlsbesetninger og i våre salgsvilkår og kvalitetsgaranti for livgris og smågris til framfôring.

Spolorm
Er tarmen full av spolorm blir det ikke noen god start på karrieren som avlspurke eller som slaktegris, og det gir heller ikke noe godt inntrykk av den livdyrselgende besetningen.

Spolormen lever i tynntarmen til grisene, og ernærer seg på tarminnholdet. Voksne ormer produserer opptil 2 millioner egg per dag, og disse kommer ut med avføringa til grisen. Eggene trenger 3 – 4 uker på å modnes før de kan smitte en ny gris. Når grisen har fått i seg spolormegg, utvikler eggene seg til larver som vandrer gjennom leveren og lungene. Disse vandringene gir små betennelser i lever og lunger.

Etter ca 10 dager er larvene tilbake i tarmen, og etter nye 5 – 7 uker har de utviklet seg til kjønnsmoden orm som produserer nye egg.

Eggene overlever i årevis i miljøet, så det gjelder å sørge for godt daglig renhold med et tørt miljø i bingen, og god vasking og opptørking mellom innsett. Spolormegg utvikler seg best i fuktig miljø!

Spolorm i lever Spolorm i lunge
Lever gjennomsatt med flekker etter vandringer av spolormlarver. Lunge med mange små blødninger etter vandringer av spolormlarver.


I leveren gir larvevandringene flekker, som fører til at leveren kan bli kassert ved slakting. Disse leverflekkene avheles i løpet av 5 – 6 uker, så grisene kan ha vært utsatt for spolorm selv om det er lite kassert lever ved slakting. Larvevandringene gjennom lungene gir små betennelser som også kan medvirke til mer alvorlige lungebetennelser.

 

Forebyggende tiltak mot spolorm

  • Behandle purkene siste uka før innsett på ren fødebinge
  • Behandle smågrisen siste uka før innsett på ren slaktegrisbinge
  • Behandle livpurker og smågris siste uka før salg
  • Godt daglig renhold med tørt bingemiljø
  • Vask og opptørking av binger mellom innsett


Opprinnelig artikkel er skrevet av Marit G. Skjærvik