Stor framgang for Norturas duroc også i 2010

(29.03.11) De 9 durocbesetningene i Nortura har levert resultater i 2010. Avlsframgangen på Norturas duroc har vært stor og grunnlaget er lagt for å gå over til rein duroc far til Noroc i løpet av 2011.

Duroc smågris
Duroc smågris  

 
Thomas Skaare Laugsand
Thomas Skaare Laugsand fører nøyaktige notater som grunnlag for rett avl

Kjøttprosenten har skutt stor fart etter at vi tok i bruk datatomografen på Norsvin Delta.

Rein duroc slaktes nå med en gjennomsnittlig kjøttprosent på over 60 %.

I tillegg er det grunn til å anta at kjøttprosentligningen i måleinstrumentet (GP7) ikke yter duroc full rettferdighet. Kjøttprosenten er reelt høyere enn det som framkommer på slaktelinja i dag.

Det betyr at vi må vurdere å endre utregningen når LYD blir en realitet.

Siden starten av 2008 har kjøttprosenten økt med 3 prosentpoeng.

Nå er utfordringen å balansere avlsmålet slik at vi også får økning i tilvekst og redusert fôrforbruk. Kjøttprosent og tilvekst er ikke venner avlsmessig. Øker vi den ene for mye, vil det gå ut over den andre. Sammen med Norsvin finstiller vi derfor avlsmålet for å få det beste resultatet samlet.

Fôrforbruket er sterkt redusert de senere årene. Mens kjøttprosenten har økt med 3 prosentpoeng har fôrforbruket i slaktegrisperioden gått ned med mellom 7 og 8 kilo.

Norturas duroc er en god gris for industrien fordi den holder godt på kjøttsafta etter slakting, den har også mye intramuskulært fett. Begge deler bidrar også til gode smaksopplevelser for forbrukeren.

Utprøving av LYD er snart avsluttet
Vi får større hybrideffekt, mer livskraftig smågris, mer smak, og en slaktekvalitet som gir større utbytte i industrien.

Vi går spennende grise-tider i møte.


Joar og Grete Rekkebo på Frosta som har en av våre duroc-besetninger