Stor nyhet fra Nortura: Kjøtt fra grasfôra kyr

(18.05.16) Før sommeren vil det komme en helt ny serie med Gilde kjøttprodukter fra Nortura- bondens selskap. Det er kjøtt fra kyr som nesten bare har spist gras i løpet av livet, og dermed omdannet grønne enger og utmarksbeite til næringsrik menneskemat.

Stor nyhet fra Nortura: Kjøtt fra grasfôra kyr

Graslandet Norge
I Norge har vi store grasvoller og naturlige beiteområder for husdyr. – Dette har vi nå unyttet til mer bærekraftig produksjon, av kyr som har spist minst 90 % gras gjennom livsløpet, sier innovasjonssjef Nina Bye-Larsen, som er prosjektleder for prosjekt "Grønne enger" i Nortura.

– I første omgang har vi samlet om lag 4000 slike kyr, og det bør holde det første året, avhengig av interessen i markedet. Etterhvert håper vi å utvide produktserien til flere storferaser, og at vi kan tilby produkter både av ku, kalv og okse.

Mot selvforsyning
Til grunn for de nye produktene ligger den aller høyeste grad av dyrevelferd, siden ku og kalv har gått fritt sammen, både i fjøset og på beite gjennom hele sommeren. Ved å la kua spise mest mulig gras, bidrar dette til økt selvforsyning av dyrefôr, noe som er en av Nortura sine klare målsettinger i det grønne skiftet.

Et annet viktig poeng er at vi har for lite norsk storfekjøtt. I dag importeres 20 prosent av alt storfekjøttet i form av biffer og fileter fra andre kontinenter, der det er helt andre forhold og etikk omkring dyreholdet. Blant annet er klimagassutslipp fra storfe i sør-amerikanske land langt over dobbelt så høyt som i Norge, og det er liberale regler for medisinering, vekstfremmende stoffer og antibiotika-bruk. I tillegg til at dyra fôres opp med en høy andel kraftfôr, som kunne vært menneskemat.

På gjengrodde stier
Det er et aktuelt tema at vi får økende arealer som gjengros her i landet. – At stadig flere kyr får beite bidrar til at vi motvirker gjengroing og bevarer kulturlandskapet. Og en positiv, lite kjent bi-effekt er at beiting opprettholder mangfoldet av arter, som insekter og planter som har beitemarka som sitt naturlige habitat, eller "bolig" i naturens verden, avslutter Nina Bye-Larsen.

Kombinerer to mattrender
– Det har blitt trendy å sette kukjøtt på restaurantmenyene i storbyer verden over, også her i landet. Kjøtt fra grasfôra kyr likedan, trolig som en motvekt til kjøtt fra gigantiske "feed-lots" blant annet i USA, der store antall dyr ales opp på rekordtid ved intensiv fôring med mye kraftfôr, sier kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn i Nortura.

  • Gilde kjøtt fra grasfôra kyr – fra den norske bonden, kommer i butikker over hele landet fra juni
  • Aftenposten Morgen hadde 4. mai en omtale av vår satsning under artikkelen "Tre grunner til å spise gress".