Stort underskudd av fôringsdyr, men kvalitet lønner seg

(08.10.14) På bakgrunn av mange innspill gjorde Nortura flere endringer i våre prissystem for fôringsdyr gjeldene fra 4. august. Prissystemet legger vekt på å premiere fôringsdyr av god kvalitet. Det er nå betydelige underskudd av fôringsdyr i landet, og vi oppfordrer til å melde inn overskuddet nå!

Det er nå betydelige underskudd av fôringsdyr i landet, og vi oppfordrer til å melde inn overskuddet nå!

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef Nortura

Innenfor storfeholdet ser vi en spesialisering. Det tradisjonelle kombinasjonsbruket med både melk og sluttfôring er noe på retur, heldigvis fortsetter de fleste som avvikler sluttfôringsdelen med melkeproduksjon, bare i større skala. Andre fortsetter med melk og øker sluttfôringsdelen, da basert på innkjøpt foringsdyr.

Dette har ført til at svært mange i dag har et opplegg der kun rekrutteringsdyr holdes igjen på eget bruk. Resten av fôringsdyra må søke etter nye båsplasser på andre bruk. Ofte kan disse finnes i nærheten, og en kan finne ordna og smidige løsninger sammen med en nabo. Andre må på en livdyrbil og fraktes til en finner ledig plass.

Større eller mindre sluttfôringsenheter trenger også en viss forutsigbarhet i sitt opplegg. Fôringsdyr er mest robust når opptak av grovfôr og kraftfôr er stabilt økende og melkefôring er avviklet for 2-3 uker siden.

De fleste sluttforingsenhetene har smidige opplegg med muligheter til å skille en del på ulike grupperinger. Utfordringene får de ved mottak av fôringsdyr som fra dag en har lav tilvekst pga manglende fôrtilgang eller sykdom. Tall fra Ku-kontrollen viser at de fleste rasekombinasjonene har et utrolig tilvekstpotensial. Videre er det kjent kunnskap at dyr i normal vekst og normal kondisjon tåler miljøendringer best.

I vårt nye prissystem er det lagt vekt på å premiere fôringsdyr av god kvalitet og som best tåler miljøskifte.

  • Nortura vekt tillegg innført på NRF fôringsdyr fra 100-200 kg
  • Nortura kvalitetstillegg innført på melkerase og kjøttfe (alder 11-26 uker)
  • Nortura rasetillegg erstattet ulike rasetillegg
  • Skala angående minstekrav til tilvekst, kvalitetstillegg, fôringsdyr melk og kjøtt endret

Differanse på en bra 15 ukers fôringskalv, og en dårlig kan utgjøre 1000 kroner!

Stort underskudd av fôringsdyr
I 2012 og 2013 hadde store deler av Norge utfordringer pga reduserte grovfôravlinger, som igjen førte til at vi opplevde overskudd av fôringsdyr i begynnelsen av året. Situasjonen nå er betydelige underskudd av fôringsdyr.

Nøkkelen til god økonomi ved salg av fôringsdyr ligger i kvaliteten. Fra dag 0 har alle det samme potensialet, utnytt dette fra spekalvstadiet med tilstrekkelig råmelk, tilvenning av kraftfôr og grovfôr.

Et rettferdig prissystem fungerer slik at selger har verdistigningen til salgsdato, og at kjøper overtar derfra.

Nortura har lagt seg på næringens anbefalinger, dvs. det skal brukes egenmelding på dyr under 12 mnd. og veterinærattest på eldre dyr. Disse må være korrekt utfylt av selger. Skjema til dette finnes på medlem.nortura.no. Eller kontakt nærmeste livdyravdeling på medlemssenteret.

Også i høst/vinter 2014 vil mange melke- og ammekubesetninger oppleve at antall bås/bingeplasser er begrenset.

Meld inn overskuddet nå, og ha heller god plass til resten. Nortura har gode løsninger angående formidling av fôringsdyr.

» Kontakt medlemssenteret for å melde inn