Tiltak etter besøk i utenlandske svinebesetninger

(03.07.13) Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet oppfordrer til testing for resistente gule stafylokokker (MRSA) etter besøk i utenlandske svinebesetninger.

IllustrasjonsbildeMRSA er en spesiell antibiotikaresistent variant av bakterien Staphylococcus aureus ("gule stafylokokker").

Folkehelseinstituttet, Svinenæringen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og DNV står samlet bak en målsetting om å holde forekomsten av LA-MRSA på lavest mulig nivå i Norge.

I de fleste svineproduserende land er LA-MRSA relativt vanlig forekommende hos gris.

LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. Bakterien gir sjelden alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer, men det er viktig å unngå at den spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem, hvor den kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle.

Kjøtt og kjøttprodukter regnes ikke som viktig årsak til smitte med LA-MRSA fra dyr til mennesker.

LA-MRSA spres mellom besetninger først og fremst ved flytting av dyr, men den kan også spres via personer og forurensede gjenstander inkludert dyrebiler.

I det følgende gis en del anbefalinger om tiltak for å unngå at norske besetninger blir smittet med denne bakterien etter besøk i svinebesetninger i utlandet.

Tiltak ved besøk i utenlandske svinebesetninger:

  • Etter kontakt med husdyr i andre land gjelder generell anbefaling om minimum 48 timers karantene, hvorav minst 24 timer i Norge før en kommer i kontakt med norske husdyr.
  • Ved besøk i husdyrhold i andre land, anbefales bruk av engangshansker, hodeplagg og kirurgiske munnbind.
  • Gjennomfør grundig vask og desinfeksjon av hender, helst kombinert med dusj umiddelbart etter besetningsbesøk i utlandet.
  • Personer som har hatt kontakt med husdyrhold i andre land enn Norge, Sverige og Finland, oppfordres til å teste seg for MRSA før de kommer i kontakt med norske husdyr.
  • Inntil negativt svar på MRSA-prøve foreligger, brukes engangshansker og kirurgisk munnbind
  • Vask og desinfeksjon av hender utføres før beskyttelsesutstyret tas på og straks etter at beskyttelsesutstyret er tatt av. Munnbind skal byttes ofte, og alltid hvis munnbindet har blitt fuktig.

Disse anbefalingene kan endres ut i fra hvordan situasjonen utvikler seg.
 

Resistente bakterier hos gris

Veterinærinstituttet har hittil i år påvist tre tilfeller av MRSA (gule stafylokokker som er resistente mot antibiotika) hos norske griser. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og svinenæringen vurderer nå om det bør iverksettes tiltak for å hindre spredning.

Forekomsten er begrenset men funnene understreker viktigheten av bevisst innsats for å beholde den gunstige situasjonen vi har i Norge.

Produsenter og andre aktører i husdyrnæringa har et felles ansvar for å drive produksjonen slik at risikoen for sjukdom og smittespredning blant matproduserende dyr blir minst mulig, og at antibiotika blir brukt på en trygg og korrekt måte. Påvisningen av MRSA viser at det er nødvendig med en forsterket overvåkning av forbruk av antibiotika og utvikling av resistens.

Næring og myndigheter samarbeider om å sikre at vi fortsatt har god kontroll på denne utfordringen, se mer på http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/