Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2016

Tomb og Lena-Valle best på storfekjøtt og mjølk

(09.06.16) Tomb Videregående skole og landbruksstudier best på spesialisert storfekjøttproduksjon, og Lena-Valle videregående skole best på melkeproduksjon i årets Husdyrtreff.

For første gang var spesialisert storfekjøttproduksjon med i Husdyrtreff og TYR synes det var flott at det ble levert inn hele seks oppgaver. Årets vinnere, Thea Orset fra Ski i Akershus, Ingvild E. Nordbø Engvik fra Averøy på Nordmøre, Helene Marie Mølmen fra Asker i Akershus og Maria Bekken fra Sigdal i Buskerud har besvart alle spørsmål og har med gode vurderinger i sitt oppgavesvar.

Ekstra gøy var det at gruppa som vant er andre års elever, og de er det ikke så mange av på Husdyrtreff-konkurransen, da oppgavene egentlig er beregnet på tredjeklasse.

Lærer Håvard Moe Nævland forteller at dette er svært flinke, hyggelige og selvstendige elever! De tar tak og venter ikke på at andre ordner opp. I forbindelse med oppgava leita de selv opp aktuelle bønder som de besøkte for å lære enda mer om kjøttfeproduksjon.

Fra venstre: Thea Orset, Ingvild E. Nordbø Engvik, Per Håvar Moe Nevland (husdyrlektor), Asbjørn Røyneberg (fjøsmester), Helene Marie Mølmen (blå t-skjorte og shorts) og fremst står Maria Bekken m/kalven som er ein kjøtfekryssing.
Fra venstre: Thea Orset, Ingvild E. Nordbø Engvik, Per Håvar Moe Nevland (husdyrlektor), Asbjørn Røyneberg (fjøsmester), Helene Marie Mølmen (blå t-skjorte og shorts) og fremst står Maria Bekken m/kalven som er ein kjøtfekryssing.

Vi fikk også i år inn mange gode besvarelser på melkeproduksjon. Årets vinner Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik utmerka seg spesielt med en kunnskapsrik og godt reflektert besvarelse i avlsoppgaven. De har god kunnskap om avlsteori og praktisk avlsarbeid på besetningsnivå.

Juryen fikk også inntrykk av at de er oppdatert på det som skjer av utvikling og endringer i det sentrale avlsarbeidet. Oppgaven gikk for øvrig ut på å vurdere ei årsutskrift fra Kukontrollen samt en praktisk oppgave med tilvekstmåling på kalver. Også her viser besvarelsen at kandidatene har mye kunnskap og forståelse for teoretisk og praktiske melkeproduksjonen.

Den siste delen var en oppgave om samvirke der kandidatene viste en god forståelse for hvordan samvirkene fungerer. 

Bak fra venstre avdelingsleder Åge Flægstad, faglærer Predrag Prodanovic, faglærer Marit Ruud Skolseg, foran elevene Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik.
Bak fra venstre avdelingsleder Åge Flægstad, faglærer Predrag Prodanovic, faglærer Marit Ruud Skolseg, foran elevene Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

Vi gratulerer Husdyrtreff-vinnerne!

 

Kontaktpersoner Husdyrtreff 2016 storfekjøttproduksjon

  • Pressekontakt Tyr v. Guro Th. Alderslyst, tlf. 905 52 820, ga@tyr.no
  • Pressekontakt Tomb v. Per Håvar Moe Nevland, tlf. 959 42 860, per@tomb.no

Kontaktpersoner Husdyrtreff 2016 melkeproduksjon