Tomb Videregående skole også landsvinnere på årets Husdyrtreff fjørfeproduksjon

(12.06.20) Innen fjørfe ble årets landsvinnere også en gruppe av andreårselever på Tomb. Vinnergruppa bestod av Henrik Lund, Gyda Skjelle Vister og Louise Mathiesen.

Henrik kommer fra Degernes i Østfold (Viken). Der driver de blant annet med kalkunproduksjon. Gyda kommer fra Skiptvet i Østfold og Louise fra Hurum.

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

Innen eggproduksjonen ble de presentert for ulike resultatparametre for to eggprodusenter. Her var det forskjeller både når det gjaldt fôrforbruk og eggkvalitet. Utfordringen de fikk var da å peke på sannsynlige årsaker til forskjell i resultater. Videre ble de utfordret på å vurdere måleresultater for luftkvalitet i hønsehus, og til å komme med forslag til forbedring. Besvarelsen viser at de har særs god kompetanse omkring klimastyring.

Årets utfordring innen kyllingproduksjon tok utgangspunkt i dyrevelferd. Gruppen skulle med bakgrunn i Holdforskriften, KSL- krav og varemottakerkrav systematisere dagens hovedkrav til dyrevelferd. Gruppa løste denne oppgaven på en glimrende måte. De tok utgangspunkt i fjørfeets naturlige adferd og presenterte og forklarte kravene ut fra denne vinklingen. De fikk også muligheten til å se litt framover. Hvordan vil regelverket se ut i 2030. Det var mye vettuge drøftinger her også.

Oppgaven hadde også et fokus innen næringspolitikk med vekt på markedsbalanse og markedsregulering. Gruppen var godt oppdatert også innenfor dette fagfeltet.

Det er veldig positivt å se at naturbrukselever innehar så høg kompetanse innen husdyrfag.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av koronasituasjonen, var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

Vinnere
Landsvinnere Husdyrtreff fjørfeproduksjon fra høyre: Henrik Kristoffer Lund, Degernes, Rakkestad, Gyda Skjelle Vister, Skiptvet, Louise Mathiesen, Sætre, Hurum, Tore Framstad, lærer.

Pressekontakt Husdyrtreff fjørfe: