Tommy Heffernan - Tommy The Vet

(05.07.17) Under et internasjonalt kurs ble vi kjent med en Irsk dyrlege Tommy Heffernan. Han har trukket seg delvis tilbake fra praksis, og forsøker å selge kunnskap. Han sier egentlig det samme som norske dyrleger og rådgivere, men det er alltid litt spennende å se fra en annen synsvinkel.

Tommy HeffernanAv: Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Vest

Et ambisiøst prosjekt som kommer, er å publisere 90 sekund om et nytt emne hver dag i 90 dager.

Her er en link til hans YouTube-kanal.

Se på dette, kanskje er det litt å lære om hvilke utfordringer som er under andre driftsforhold, og kanskje det er litt å lære om egne utfordringer?

Tommy The Vet har også egen nettside.


Et eksempel på en av hans mange YouTube-filmer:

 

 

Relatert informasjon (ekstern)