Trekk for storfe med store/lange horn

(18.12.19) Med virkning fra mandag 3. februar 2020 innfører Nortura et trekk ved inntransport av storfe med store/lange horn. Trekket er fastsatt til kr 1000,- pr dyr. 

All handtering av storfe representerer risiko. Nortura jobber aktivt for å redusere denne risikoen. Til tross for at våre dyktige dyrebilsjåfører har god erfaring med å håndtere storfe, har Nortura hatt alvorlige ulykker. Det har ved flere av anleggene vært personskader/ulykker der hornete dyr var involvert. I tillegg har det vært flere tilfeller av at dyr med horn har skadet hverandre alvorlig under transport. 

Med bakgrunn i HMS-utfordringene for våre operatører, har temaet hatt spesielt fokus det siste året. Våre rutiner er gjennomgått, og tiltak for å redusere risikoen er iverksatt.

Frem til nå har utfordringene vært håndterbare. Vår erfaring er imidlertid at det av ulike årsaker er en økende andel av dyr med store/lange horn. Det betyr at dette oppleves som en stadig større utfordring. Som en konsekvens av dette er også de regler og forskrifter som Nortura må forholde seg til endret. Dette kommer blant annet til uttrykk i "Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport" Fastsatt av Mattilsynet, april 2017, der det blant annet står: 

"Dyr med horn/gevir skal ikke transporteres sammen med dyr uten horn/gevir.
Regelen gjelder ikke for grupper av dyr som er vant til hverandre. Dette unntaket gjelder likevel ikke for reinsdyr med store gevir. Slike dyr skal alltid transporteres adskilt fra andre dyr.

I noen tilfeller er det også nødvendig å transportere dyr med horn adskilt fra andre dyr med horn. Eksempler på dette er transport av skotsk høylandsfe som har svært lange og spisse horn, eller dominante telemarkskyr som hevder rang. Slike dyr kan skade hverandre dersom de transporteres sammen."

En slik håndtering ved transport vil føre til økte kostnader i form av redusert kapasitet på bilene. Vår vurdering er at slike kostnader bør belastes den som påfører fellesskapet disse. En beregning som er foretatt på dette viser at kostanden ved transporten vil øke med ca. kr 1000 pr dyr. I tillegg må slike dyr håndteres spesielt ved våre slaktefjøs på anleggene, noe som også gir økte kostnader. 

Dette er bakgrunnen for vedtaket om å innføre et trekk på kr 1000,- pr storfe med store/lange horn. Kriteriet for å gi trekket er at hornene er videre enn dyrets kroppsbredde, uavhengig av rase. 

Dette vil bli vurdert i forbindelse med avliving, av samme personer som i dag vurderer trekk for uren hud. Som dokumentasjon vil det bli tatt bilde av dyr som får trekket. Ordningen innføres med virkning fra mandag 3. februar 2020.  

Vi håper på forståelse for at Nortura innfører dette tiltaket. Som beskrevet over vil dette føre til redusert kapasitet ved inntransport, og derfor noe vi må ta hensyn til alt ved planlegging av transporten. Det vil derfor være til stor hjelp om at det, ved innmelding av dyr med horn, ble gjort en anmerkning om dette i merknadsfeltet på "Min side".