Ubalanse på kylling gir redusert avregningspris og kompensasjon på uttak av innsett

(05.03.15) Grunnet sviktende salg og stor ubalanse av kylling for Nortura gjennom Nærbø Kyllingslakt, reduserer Nortura produksjonen ut over en allerede innført reduksjon på all produksjon ved å kompensere for uttak av innsett. Samtidig reduseres avregningspris på alle produksjoner som tilligger slaktekyllingproduksjonen og øker pris på kjøp av daggammel kylling.

Av: Ola-Bjørn Haugbråten, fagansvarlig for fjørfekjøtt i NorturaKyllingslakting

Kompensasjonen for uttak av innsett gis til produsenter som leverer inn mot Nortura Hå.

Dette gjøres for å unngå en kostbar transport av ferdig slaktet kylling fra Jæren til Hærland, og er totalt sett mest lønnsomt for Norturas kyllingprodusenter.

Konsernstyret godkjente prinsipielt ordningen i sitt møte 18. februar.

Styret vedtok i samme møte å redusere avregningsprisene på foreldredyrsproduksjoner (oppal og rugeegg) og kylling, samt øke pris på kjøp av daggamle kyllinger. Dette for å kompensere for de økte kostnadene som underskuddssituasjonen medfører.

Kyllingen er som kjent ikke en del av markedsordningene og næringa må derfor ta alle ubalansekostnadene gjennom prisen.

I tillegg til utsendt brev vil det bli holdt medlemsmøter for kyllingprodusenter i alle områder i løpet av mars. Samtidig jobbes det i alle markedskanaler for å øke salget av kylling.