Unngå varmgang i fullfôret om sommeren

(11.06.08) Når en blander kraftfôr og grovfôr til en lett og luftig og ganske tørr masse, så har det lett for å gå varme i dette.

Av:  Tidl. spesialrådgiver Ingvar Selmer-Olsen

Årsaken til varmgang er i de fleste tilfeller gjærsopp, men både mugg og bakterier kan være medvirkende. Når en bruker mask i fullfôret er det spesielt utsatt for varmgang. Masken er ofte varm allerede før den blandes med det andre fôret. Fôr med varmgang vrakes av dyra og dermed blir det perioder med dårlig fôropptak og tilvekst og kassering av fôr.

Løsningen kan være å blande mindre porsjoner og kortere tid mellom hver blanding. Dette er arbeidsomt om sommeren når en har mye annet å gjøre. En bedre løsning kan være å bruke konserveringsmiddel i fôret.

ADDCON Nordic (Tidligere Yara Formates) har gjort forsøk med konserveringsmiddel i fullfôret (Johnsen 2004). Virkningen er avhengig av dosering og valg av konserveringsmiddel. Ved å bruke 3-5 liter GrasAAT Plus pr tonn fullfôr ble varmgangen utsatt i mange timer (se figur).  Fullfôret besto av ca 43% grassurfôr, 43% mask, 13% valsa havre og 0,6% mineraler. Fullfôret ble blandet ca 5 timer før forsøket startet med tilsetning av konserveringsmiddel. Fôret ble lagt i bøtter med temperaturmåler og satt ved romtemperatur (20 grader). Varmgangen hadde nok kommet enda raskere om det var varmere i rommet. Fôret uten tilsetning har vist to temperaturtopper. Det kan forklares med at rasktvoksende gjærsopp gir den første toppen og at muggsopp gir topp nummer to.

 

En vil nok også oppnå noe effekt med ensileringsmidler som består av bare maursyre/maursyresalt, men propionsyre og benzosyre i GrasAAT Plus forsterker effekten mot gjærsopp. Det finnes også et spesielt produkt (KOFA TMR) utviklet spesielt til dette formålet, men ensileringsmidler for gras er raskere å få tak i for de fleste.

Hvis du bruker luta korn (sodakorn) i fullfôret, så vil sure konserveringsmidler delvis nøytraliseres og miste mye av sin virkning.

Bruk vernebriller når du doserer inn konserveringsmiddelet. Unngå å klatre opp med kanna for å helle direkte i blanderen. Doser heller tilmålt mengde konserveringsmiddelet i mask eller annet fôr og skuff dette med lesseapparat oppi fullfôrblanderen. Bland godt. 

Husk også å sørge for rikelig med vann til dyra i sommervarmen.