Utbetaling av kompensasjon for gris med redusert slaktevekt

(05.05.14, endret 29.09.14) Landbruksdirektoratet (tidl. SLF) har gjort en beregning av kompensasjon for slakting av gris med redusert slaktevekt, og Nortura avregner dette til svineprodusentene 30. september.

Veiing og klassifisering av grisBakgrunnen for at dette har dratt ut i tid er at siste slakteri ikke rapporterte tall før i begynnelsen av september.

Landbruksdirektoratet må ha data fra alle slakterier tilgjengelig for å kunne beregne gjennomsnittsvekter, spesielt gjelder det for de som har levert slaktegris til flere aktører.

I fjor utbetalte Nortura kompensasjonen på forskudd, basert på foreløpige beregninger. I år er det bestemt at vi ikke skal utbetale noe før vi har de endelige dataene fra Landbruksdirektoratet.

Svineprodusentene får en kompensasjon på kr 8,70 pr kg reduksjon. Dette skal dekke tapt dekningsbidrag som følge av vektreduksjon samt rentegodtgjørelse pga. etterskuddsvis utbetaling. Slakting av gris med redusert slaktevekt ble gjennomført i perioden fra årsskiftet til påske.

Landbruksdirektoratet har nå foretatt etterkontroll, og Nortura avregner kompensasjon til svineprodusentene 30. september.