Utkjøpsordning smågrisprodusenter

(Sist endret 10.12.18) Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Formålet med denne utkjøpsordningen er at vi får redusert antall purker i Norge, og at produksjonskapasiteten for produksjon av smågris redusere for å kunne oppnå bedre markedsbalanse. Det er nå åpnet for påmelding.

Diende smågrisUtkjøpsordningen er en frivillig ordning der alle som i dag driver en eller annen form for produksjon av smågris kan delta. For de som tegner en avtale med markedsregulator om å avvikle produksjonen av smågris innenfor ordningen vil det innebære følgende:

  • Det gis tilskudd på 16 000 kr pr avlspurke.
  • Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1/10-18.
  • Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste 7 år
  • Samboer/ektefelle kan heller ikke starte opp med svinehold de neste 7 år
  • Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris de neste 7 år
  • Satellitt(er) kan kjøpes ut separat, eller hele purkeringer kan delta

Det gis mulighet til å kjøpe ut inntil 4000 purker. Utkjøp av avlspurker skal i prinsippet fordeles mellom de som har avtaler med å levere smågris til Nortura eller andre slakterier og mellom områder i landet. Prinsippet om først i tid best i rett (førstemann til mølla) vil gjelde.

Påmelding

Påmelding og informasjon finnes på totalmarked.nortura.no, inkludert retningslinjen vedtatt av omsetningsrådet 26. november 2018.

Markedsregulator vil stå for inngåelse av avtale og videreformidle tilskuddet. Tilskudd utbetales når avtale er inngått, heftelser er tinglyst og purkene er dokumentert slaktet.

Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2019, men siste tidspunkt for inngåelse av avtale er 1. mai 2019.

Første fordeling av avtaler om utkjøp gjøres 1. februar 2019.

Direktelenke til retningslinje for detaljer.

Har du meldt deg på og savner tilbakemelding?

Alle som har registrert seg fått en e-post med bekreftelse. Hvis du ikke har mottatt denne, er det mest sannsynligvis fordi den havnet i søplepostkasssa pga spamfilter på din pc.

Sjekk derfor søppelmappen i din e-postleser før du kontakter Totalmarked