Utvide kyllingproduksjonen i Rogaland

(28.10.19) Nortura ber slaktekyllingprodusenter i Rogaland melde interesse for å utvide sin produksjon av slaktekylling, det er for 2020 behov for å øke produksjonen for leveranse til Hå Kylling AS.

– Det er viktig at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet for å betjene markedsbehov og volumbehov ved slakteriene, men vi skal ikke øke årlig produksjonskapasitet mer enn nødvendig. Vi skal heller ikke drive på akkord på beleggsgrenser eller nødvendige tomtider, sier Ola-Bjørn Haugbråten, tilførselssjef fjørfe i Nortura.

Produksjonskapasitet inn mot Hærland og Elverum er tilstrekkelig for 2020, men vi nærmer oss balanse.

Tilbudet om utvidelse av produksjonen for 2020 gjelder kun kyllingprodusenter i Rogaland, men alle eksisterende kyllingprodusenter i Nortura kan fra 28. oktober melde interesse om fremtidig utvidelse.


Mer utdypende informasjon om dette, og hvordan en skal melde seg, er sendt ut til alle slaktekyllingsprodusenter.