Vær en god sluser

Smittesluse:

(29.04.11) Smittesluse – gode slusevaner – avgjørende for å holde grisen frisk.


Kjeledress tas på ved passering av terskel – ingen kontakt med urein sone!

Infeksjonssykdommer er det bra å unngå. Det er mye god dyrevelferd i god helse, og sykdom koster. Det er derfor viktig å forebygge smitte ved å bruke besetningens smittesluser riktig og konsekvent. Erfaring viser at når gode slusevaner er innarbeidet hos alle som ferdes i besetningen – så går dette som en lek.

Avlsbesetningene er pålagt smittesluse i Helse- og hygienereglementet. Dette er ikke mer krevende enn at det må kunne gjennomføres i absolutt alle svinebesetninger.

I forskrift om hold av svin står det:
“Inngangspartiet til dyrerom skal være utstyrt med smittesluse for å motvirke smitteoverføring og sikre god hygiene. Det skal være egnet plass som sikrer at inn- og utlasting av dyr kan foregå på en dyrevernsmessig og smittemessig sikker måte. I tilknytning til dyrerom skal det være innlagt kaldt og varmt vann. Inngang til/utgang fra dyrerom skal ha egnet sted hvor personell kan skifte klær, vaske seg og reingjøre utstyr. Personell skal ha adgang til fôrlager og servicerom uten å måtte gå gjennom dyrerommet eller gangareal hvor det ferdes dyr. “

Det betyr at det er et generelt krav til smittesluse i inngangen til grisehuset og det lønner seg å etterleve dette.

Forskriften definerer ikke hvordan en slik sluse skal være. Dette er beskrevet i Helse- og hygienereglementet for avlsbesetningene og alle kan forholde seg til den beskrivelsen.

 • Det skal være en klart definert "ren", indre del av husdyrrommene og en "uren", ytre del. Skillet mellom ren og uren del i inngangspartiet skal markeres med et tett, fastmontert, minst 40 cm høyt fysisk skille.
 • Inngangspartiet skal være rent, ryddig og oppvarmet.
 • Alle, inkludert gårdens egne folk, som passerer fra uren til ren sone, skal skifte til besetningens fottøy og kjeledress. Skotøy og kjeledress til besøkende skal være rent.
 • Besøkende skal vaske hendene før de går inn i husdyrrommene. Varmt og kaldt vann, såpe og papirhåndkle skal være lett tilgjengelig ved smitteskillet.

Området før smitteslusa er ureint område. Der vil det alltid kunne finnes smittestoffer som kan utløse sykdom i besetningen. Tenk alltid at det i ureint område kan være dysenteribakterier som, om de dras inn med fottøy eller klær, kan påføre besetningen store tap i form av diareer, behandling og sanering med masse vaskearbeid.

Gode slusevaner:

 • Bygg inngangssluse etter de anbefalinger som er gitt. Se » www.animalia.no HT svin smittebeskyttelse av grisehus.pdf
 • Merk slusa slik at ingen er i tvil om hvordan den skal brukes. Det er alltid noen som skrever over uten å følge reglene. Derfor er det greit at inngangsdøra er stengt. Med oppslått mobiltelefonnummer på døra og mobilen i brystlomma er det ikke noe problem å slippe inn de som skal inn. Det finnes kodelåser slik at de som kjenner koden kan låse seg inn.
 • Hold slusa rein, tørr og varm. Bakterier liker seg dårlig i slikt miljø.
 • Alt av utstyr som skal inn vurderes om det kan bære med seg smitte. Dyrlegens koffert er farlig, Sørg for at den blir stående igjen i den ureine sonen og plasser ei trådkorg like innenfor slusa slik at utstyr kan plukkes over i denne. Trådkorg er bra - den samler lite støv og skitt.
 • Reine klær og fottøy skal tas på akkurat i overgangen fra urein til rein sone og skal ikke berøre det ureine området. Her gjelder det å være konsentrert – det syndes nok mye her.
 • Vel over på rein sone vaskes hender. Vi mennesker kan bære med oss potente sykdomsbakterier på hendene. Slike smittestoffer er det best å skylle ned i vasken før vi går inn i grisehuset.
 • Besøksbok er kjekk å ha. La alle kvittere ved inngang. Det setter fokus på at alle har et ansvar for at grisen skal forbli frisk, og er grei å finne om det oppstår en situasjon hvor en må spore hvor smitte kan ha kommet fra eller er videreført.

Når dette er gjennomført kan vi bevege oss med god samvittighet blant grisene – bare vi ikke roter oss bort i områder som kan ha være nedsmittet – les utlastingsområde.

Den som ikke har gode slusevaner lever farlig.

Smittesluse
God sluserutine holder smittestoffene ute, se pdf "Sluserutiner" som er lenket opp for presentasjon av gode rutiner.