Viktige råd om rekruttering av vær i områder med økt risiko for mædi

(20.08.19) Mædi-situasjonen i deler av Trøndelag er uavklart. Med dette utgangspunktet er det tryggest å rekruttere nye værer fra egen besetning, og å unngå å opprette nye smittekontakter. 

Per i dag er det størst risiko for smitte i midtre deler av Nord-Trøndelag. Det er derfor spesielt viktig at rådene under følges av besetninger i området rundt og mellom Snåsa og Levanger.

Råd til besetninger som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet 

  • Vi anbefaler å lukke egen besetning så langt mulig denne høsten. Dette for å unngå å få inn smitte, men også for å unngå å spre smitte til andre dersom din egen besetning har uoppdaget smitte.
  • Rekrutter nye værer fra egen besetning!
  • Hold også igjen eldre værer som fortsatt er i besetningen og kan brukes videre. 
  • Evt. ulemper som punktene ovenfor medfører er langt lavere enn konsekvensene ved å få smitte inn i egen besetning eller å bli definert som kontaktbesetning.

Råd til besetninger som er pålagt restriksjoner (båndlagt) av Mattilsynet  

  • Hold igjen ekstra søyelam. Dersom Mattilsynet finner smitta dyr og pålegger slakting av noen få dyr i din besetning er det fortsatt mulig å øke påsettet. 
  • Husk: Det er uansett ikke lov å føre dyr inn i eller ut av besetningen annet enn etter avtale med Mattilsynet. 

Hvorfor begrense smittekontakter?
Per midten av august er det 30 besetninger som er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. To av besetningene har fått påvist mædi. De resterende 28 besetningene er kontakter og utredes videre for smitten. Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber også med å utarbeide kriterier for hvordan håndtere situasjonen. Kontaktbesetningene er spredt over større deler av «Nord-Trøndelag».  Det vil ta tid å kartlegge alle kontaktene og slik bildet er i dag betyr det at smitteomfanget i praksis er ukjent.

Restriksjoner gir utfordringer og økonomisk tap 
Vi må være forberedt på at det kan komme nye påvisninger og dermed nye kontaktbesetninger som blir pålagt restriksjoner. Restriksjoner vil påvirke muligheter for værkjøp, værsalg og avlsarbeid, noe som medfører ekstra utfordringer. Det er lurt å ta høyde for at det ikke er mulig å kjøpe fra de man normalt har kjøpt vær fra før. I tillegg er det risiko for å kjøpe vær fra en besetning som kan bli pålagt restriksjoner på et senere tidspunkt, og dermed mulighet for at din besetning også blir pålagt restriksjoner. 

Mer info 
Her finner du mer informasjon om mædi:

Bistand 
Har du spørsmål - ta kontakt med din Nortura rådgiver i Team småfe

Nortura sine rådgivere i region Midt er

  • Bjørn Wæhre, mob: 906 04 293 og
  • Stig Runar Størdal, mob: 941 34 988

Helsetjenesten for sau kan også svar på spørsmål.