Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(27.04.16) Dyrevelferdsprogram slaktekylling: To helseovervåkingsbesøk per år.

I regelverket for Dyrevelferdprogram slaktekylling om helseovervåkingsbesøk heter det nå: "Den enkelte driftsenheten skal inngå skriftlig avtale med veterinær om helse- og velferdsovervåking av besetningen. Avtalen skal omfatte at det skal tas kontakt med veterinæren ved tegn på sjukdom, klare produksjonsavvik, atferdsproblemer eller økt dødelighet og at veterinær utfører helseovervåkningsbesøk minst to ganger per år."

Vi går altså fra at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hvert helseovervåkingsbesøk til at det skal skje minst to helseovervåkingsbesøk per kalenderår. Selv om dette ble bestemt i slutten av 2014, forelå bransjeretningslinjene med de nye bestemmelsene anerkjent av Mattilsynet først ultimo oktober 2015. I praksis blir da 2016 det første året der alle skal ha minst to helseovervåkingsbesøk.

Les hele Nyhetsbrev fjørfekjøtt 4-16, pdf.