Bruk Min side

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater. Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder.

Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din telefon eller nettbrett. Dette er ingen app, du logger inn på Min side fra medlem.nortura.no.

Har du ikke aktivt KSL, får du ikke melde inn slaktedyr på Min side. Da må du kontakte medlemssenteret på tlf. 955 18 400 for innmelding. Hvis du melder slaktedyr uten aktivt KSL trekkes det 20 % på avregningspris.

Har du behandlet dyrene dine og har tilbakeholdelsesfrist for slakting, får du en melding om det ved innmelding. Husk da ikke å levere dyr som har tilbakeholdelsesfrist. Har du ikke aktivt KSL, får du ikke melde inn slaktedyr på Min side. Da må du kontakte medlemssenteret på tlf. 955 18 400 for innmelding. Hvis du melder slaktedyr uten aktivt KSL trekkes det 20 % på avregningspris. 

Har du behandlet dyrene dine og har tilbakeholdelsesfrist for slakting, får du en melding om det ved innmelding. Husk da ikke å levere dyr som har tilbakeholdelsesfrist.

Her er kort noe av det du finner på Min side:

Innmelding av slaktedyr

Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg sparer du medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget til kl. 06.00 onsdag, mens telefoninnmelding på 955 18 400 til medlemssenteret er tirsdag kl. 16.00. Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på web.

Medlem i lammering

Medlemmer i lammeringer skal ikke bruke webinnmelding, men melde inn sau og lam til lammeringlederen. Lederen får da oversikt over tilgjengelige dyr i ringen og planlegger lasset ut fra det. Det er viktig å ha korrekt antall voksne dyr og lam for å tilpasse kapasiteten under transport.

På Min side melder lammeringlederen inn dyr på vegne av de enkelte medlemmene i ringen.

Lammeringleder

hentedag på leveransene når lass er planlagt. Det er for i år gjort forbedringer i Min side for lammeringledere, nærmere informasjon om forbedringene kommer i LammeringLederNytt.

Mine leveranser

Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet, finnes opplysningene om klasse og vekt under Oversikt, Mine leveranser. Opplysningene er rådata fra slaktehallen så endringer kan skje i ettertid. Avregningskontoret kan i noen tilfeller gjøre endringer før avregninga er klar. Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil 14 måneder tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du enten til Avregningsbrevarkiv eller du kan sende en e-post til medlem@nortura.no.

Avregninger

Avregningsbrevet du mottar er brutto beløp. Dersom du har trekk på avregningen, vil du få melding med spesifikasjon av trekket ved forfall, ca en uke etter avregningsbrevet. Trekket kommer som fradrag ved selve betalingskjøringen.

Avregningsbrevarkiv

Avregningsbrevet du mottar er brutto beløp. Dersom du har trekk på avregningen, vil du få melding med spesifikasjon av trekket ved forfall, ca en uke etter avregningsbrevet. Trekket kommer som fradrag ved selve betalingskjøringen.

Fakturaarkiv

I fakturaarkivet finner du alle dine fakturaer fra Nortura som eksempelvis på livdyrkjøp, rådgivingstjenester og medlemskjøp.

Min profil

På Min side under Min profil kan du endre din personlige informasjon som telefonnummer og e-postadresse, og du kan melde deg på SMS-varsling av prisinformasjon på ditt dyreslag. Er du Norturamedlem, får du også en del nyttig informasjon kun på e-post, så riktig e-postadresse er vesentlig.

Ved å huke av for SMS-varsling, har du alltid oversikt på prisendringer som kommer.

Gå til Min side og huk av om du vil ha prisvarsel

 


 

Skaff deg passord

Nortura SA er knyttet opp til tjenesten «Felles brukernavn og passord i landbruket», Landbrukskatalogen, som eies og driftes av Produsentregisteret SA. Påloggingsinformasjonen er den samme som for pålogging til KSL, Tine, Geno, osv. Brukernavn er identisk med det 10-sifra produsentnummeret, og passordet har 8 tegn. 

Har du ikke har passord, kan du bestille det hos Produsentregisteret som administrerer tildeling av passord, kontakt på e-post: prodreg@prodreg.no eller telefon 22 05 47 30. Du kan også gå direkte på www.prodreg.no og resette ditt passord.

 


 

Har du ny adresse?

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse eller e-postadresse, er det viktig at du oppdaterer den. Innføring av gateadresser i nye områder som ikke har hatt det tidligere gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp av viktig informasjon.

Du kan ringe medlemssenteret på 955 18 400, eller sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen. Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg, vi får en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

 


 

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer. Avregningsbrevet sendes som e-post, og kun om du har reservert deg mot å få e-post, vil du få det i posten.

Det er da viktig at du gjør som 12 000 andre bønder og registrerer deg i Landbrukets Dataflyt. De aller fleste regnskapsførerne i Norge har tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via «Dataflyt i landbruket». Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke allerede har tatt dette i bruk, må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk. Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.