Nytt produsentnummer i deler av landet, og dyreholds-ID på storfe fra 2020

(Sist oppdatert 01.10.19) Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil i tillegg alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer
Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017.

Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg. 

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører. 

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet.

Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Storfemerke illustrasjon. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID hun er tildelt i god tid før årsskiftet.

Nå kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe
 
Bestill kun det antallet øremerker til storfe, som du antar at du vil få bruk for i 2019. 

Merking av dyrene

  • Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
  • Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering.

Spørsmål om regelverket knyttet merking av dyr?
Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Mer informasjon om det nye storfemerket og din Dyreholds-ID vil komme medio november.