Du kan hente dine avregninger fra Min side

(Sist endret 28.06.13) Ved å gå inn på Min side finner du selv alle dine avregninger og du sparer ekstra tid på medlemssenteret.

Du behøver altså ikke kontakte medlemssenteret for å få utskrift av dine avregningsbrev om du har behov for dokumentasjon på tidligere leveranser.

Logg inn på Min side, og du finner avregningsbrevarkivet under Oversikt.

Du velger tidsperiode, så kan du laste ned avregningsbrevet.
 

For å vise PDF-filer trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: