Produsentregisteret har passord

(Sist endret 30.04.19) For å logge inn på passordbeskytta områder og Min side legger du inn ditt brukernavn, som er identisk med ditt 10-sifra produsentnummer. Du må i tillegg ha et gyldig passord som er knyttet opp til din bruker i Landbrukskatalogen.

ProdusentregisteretHar du glemt passordet - resett eller bestill nytt

Passordbeskytta område er kun tilgjengelig for medlemmer og aktive leverandører til Nortura.

Bestilling av passord
Nortura SA er knyttet opp til tjenesten "Felles brukernavn og passord i landbruket", Landbrukskatalogen, som eies og driftes av Produsentregisteret SA.

Påloggingsinformasjonen er den samme som for pålogging til KSL, Tine, Geno, osv. Brukernavn er identisk med det 10-sifra produsentnummeret, og passordet har 8 tegn. 

Produsentregisteret administrerer tildeling av passord, og du kan oppnå kontakt på e-post post@prodreg.no eller telefon 22 05 47 30.
 
Du kan bestille passord direkte fra Produsentregisteret, der du også kan endre passordet ditt.
 
Det tar normalt 3 - 4 dager før passordet kommer i posten, men har du registrert din e-post adresse i Produsentregisteret vil du få det med det samme. For å få rett passord må du huske å bestille det på rett produsentnummer.