Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

Se også på landbruksbygg.no

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Lite grovfôr – det er muligheter! logg inn 10.10.2017
Ammeku Ammeku – ha en plan gjennom året logg inn 02.10.2017
Ammeku Oppstartsprogram ammeku (rådgivingstilbud) logg inn 27.09.2017
Fôring Redusert grovfôravling i 2017 – kva nå? logg inn 25.09.2017
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 01.06.2017


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe