Produksjonskontrollene

Fjørfemedlemmene i Nortura har tilbud om å være med i en av de tre produksjonskontrollene Norturas eggkontroll, Norturas slaktekyllingkontroll og Norturas kalkunkontroll.

Produksjonskontrollene er et hjelpemiddel som skal gi produsentene en rask og god tilbakemelding på egne nøkkeltall sammenligna med andres.

Disse filene ligger i excel-format og åpnes i nytt vindu.

» Kylling - Dagliste

» Kalkun - Dagliste


Slaktekyllingkontrollen er lagt opp i egen kategori, gå til Norturas slaktekyllingkontroll

Informasjon om eggkontrollen og hvor du finner den


Resultater fra produksjonskontrollene: