Søk:

Du er her: Hovedsiden / Fjørfe /Produksjonskontroll

Verktøylinje

Produksjonskontrollene

Fjørfemedlemmene i Nortura har tilbud om å være med i en av de tre produksjonskontrollene Norturas eggkontroll, Norturas slaktekyllingkontroll og Norturas kalkunkontroll.

Produksjonskontrollene er et hjelpemiddel som skal gi produsentene en rask og god tilbakemelding på egne nøkkeltall sammenligna med andres.

Disse filene ligger i excel-format og åpnes i nytt vindu.

» Kylling - Dagliste

» Kalkun - Dagliste


Slaktekyllingkontrollen er lagt opp i egen kategori, gå til Norturas slaktekyllingkontroll

Informasjon om eggkontrollen og hvor du finner den


Resultater fra produksjonskontrollene:

  • Resultater fra Nortura Eggkontroll fra 2015 til 1. halvår 2017

    Resultater fra Nortura Eggkontroll fra 2015 til 1. halvår 2017

    (13.09.17) Resultatene fra Eggkontrollen i er skilt mellom to hovedkategorier: resultat fra miljøinnredning og resultat fra frittgående høner. Frittgående inkluderer både aviar og golvanlegg, og også Solegg. Økologisk er ikke tatt med.

  • Resultater frå Norturas Eggkontroll 2013 – 2015, siste resultat frå

    Resultater frå Norturas Eggkontroll 2013 – 2015, siste resultat frå "Den gamle Eggkontrollen "

    (29.04.16) De resultat frå Eggkontrollen som blir presentert i denne artikkelen, er lagt samen i to hovudkategoriar; resultat frå miljøinnreiingar og resultat frå frittgåande innreiingar.