Søk:

Du er her: Hovedsiden / Fjørfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Tiltak for en campylobacterfri sommer

  Tiltak for en campylobacterfri sommer

  (22.05.17) I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

 • Ny rutine ved trekk mot avregning

  Ny rutine ved trekk mot avregning

  (Sist endret 09.05.17) Nortura driver og innfører ny IT-plattform i selskapet. Dette er en meget omfattende og krevende jobb som berører alle ledd i Norturas lange verdikjede, fra de avanserte styringssystemene i industrien til alle våre administrative systemer. Dagens løsning har fungert godt i mange år, men er nå i ferd med å gå ut på dato. Vi er derfor helt avhengig av å lykkes med dette. Samtidig ligger det store muligheter til å ta ut rasjonaliseringseffekter når det nye systemet er oppe og går.

 • Fugleinfluensa – fortsatt aktuelt!

  Fugleinfluensa – fortsatt aktuelt!

  (Sist endret 08.05.17) Siden oktober i fjor er det meldt om over 1000 (!) utbrudd av høypatogen fugleinfluensa H5N8 i Europa. 25. mars meldte svenske myndigheter om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en verpehønsbesetning.

 • Førtidsslakting av verpehøner

  Førtidsslakting av verpehøner

  (05.05.17) Fra uke 20 starter førtidsslakting av verpehøner for å fjerne et midlertidig eggoverskudd i sommer. Prognosene viser overskudd av egg til sommeren, så det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å regulere markedet.

 • Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  (04.05.17) Til tross for godt salg av lam hittil i år, er det fortsatt stort overskudd og en krevende markedssituasjon på dette dyreslaget. Det er også fortsatt noe overskudd av gris og egg, men ikke mer enn at det kan håndteres med virkemidlene vi rår over. Situasjonen på storfe er uendret og preges fortsatt av stort underskudd.

 • Norsk kylling faser ut kalkunproduksjonen

  Norsk kylling faser ut kalkunproduksjonen

  (25.04.17) Rema sitt selskap Norsk Kylling, legger fra 1. mai ned sin kalkunslakting på grunn av manglende lønnsomhet. Rema vil fra samme dato kjøpe sine kalkunprodukter fra Nortura.

 • Behov for nedjustering av kyllingproduksjonen for 2017

  Behov for nedjustering av kyllingproduksjonen for 2017

  (11.04.17) Vårt salg av kylling ligger så langt i år betydelig bak budsjett og volumambisjoner, med følge at vi har bygd lager siden nyttår. Det gjøres markedsmessige tiltak, med både aktivitetstrykk, videreutvikling av sortiment samt vurderinger på pris ut i markedet. Selv med økt salg og tiltak må produksjonen tas ned for å samtidig klare å redusere lageret. Med bakgrunn i dette er Råvare og medlem gitt i oppdrag å ta ned produksjonen av kylling med 2.000 tonn ut året 2017.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (31.03.17) Avregningsprisen på foredlingskylling/industrikylling reduseres med 10 øre/kg fra mandag 3. april. Se prislisten for detaljer.

 • Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

  Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

  (22.03.17) Næringa bygger systematisk kunnskap om effektive tiltak mot ESBL. Mål og strategier står fast.

 • 145-klubben ved Hå Rugeri

  145-klubben ved Hå Rugeri

  (03.01.17) Hå Rugeri har avholdt julebord der dyktige oppalere og rugeeggprodusenter har fått påskjønnelse for gode resultater.

 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 21 artikler