Arkiv for nyheter og artikler på fjørfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • 145-klubben ved Hå Rugeri

  (03.01.17) Hå Rugeri har avholdt julebord der dyktige oppalere og rugeeggprodusenter har fått påskjønnelse for gode resultater.

 • Oppal og rugeeggprodusenter

  (19.12.16) Dette er våre oppal og rugeeggprodusenter i Nortura som torsdag 15. desember ble hedret for god innsats og bemerket med diplom fra avlselskapet Aviagen.

 • Eggkontrollen i Nortura

  (08.04.16, endret 14.12.16) Den 4. april 2016 var ny elektronisk Eggkontroll tilgjengelig på nettet. Dette er en lenge etterlengtet ny generasjon produksjonskontroll, som vil bli et godt verktøy for analyse og styring av produksjonen på den enkelte gård. Samtidig vil den gi eggbransjen mye nyttig kunnskap om utvikling i produksjonen: Finnes det forskjeller i produksjonsresultater som kan tilskrives driftsformer, hybrider, fôr med mere.

 • Hå Rugeri har vært vertskap for Aviagen SweChick Cross Service Visit

  (09.05.16) Tre dager i april hadde Hå Rugeri besøk av veiledere og produksjonsledere på foreldredyr fra Sverige, Danmark, Finland og Polen, i tillegg til representanter fra Aviagen SweChick og Aviagen i Skottland. Et Cross Service-besøk betyr at de ansvarlige for rugeeggproduksjonen i de forskjellige landene, som får foreldredyr fra Aviagen Swechick, samles for å utveksle erfaringer.

 • Lite antibiotikaresistens hos norsk kylling

  (23.09.15) Mattilsynet har mottatt rapporten om antibiotikaresistens hos norske husdyr, den såkalte NormVet-rapporten. Både Mattilsynet og Folkehelseinsituttet, er klare på at den norske kyllingen er verdens tryggeste.

 • Tiltak mot antibiotikaresistens virker

  (30.04.15) Resultatene fra fjørfenæringens handlingsplan for 2014 mot ESBL viser at tiltakene har effekt. Kun en liten andel av de importerte partiene med avlsdyr var positive for ESBL viser tall fra Animalia.