Skjema slakting av fjørfe

(Sist endret 10.12.18) Her finnes Egenerklæringsskjema, Salmonella - fjørfe - slaktefjørfe og Campylobacter - fjørfe - besetningsprøver for utfylling for de som skal slakte fjørfe.

Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe

Skjema er for nedlasting og er i excelformat:

» Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe, xls. 106 kb


Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe

Skjema er for nedlasting og er i wordformat:

» Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe 2019, docx. 135 kb


Campylobacter – fjørfe - besetningsprøver

Skjema er for nedlasting og er i wordformat:

» Campylobacter – fjørfe - besetningsprøver, docx. 2114 kb