Søk:

Du er her: Hovedsiden / Fjørfe / Slaktekyllingkontrollen /Rugerier

Verktøylinje

Tall fra Norturas Slaktekyllingkontroll:

Rugerier

Resultater for vanlig kylling, normale kull 2017

Forklaring av tallene:

Gjennomsnitt: Gjennomsnittet av de aktuelle tallene.

Min.: Det laveste av de aktuelle tallene.

Første kvartil (25. persentil): De 25 % laveste tallene ligger under dette tallet.

Median (50. persentil): Det midterste tallet; halvparten av tallene ligger over og halvparten under dette tallet.

Tredje kvartil (75. persentil): De 25 % høyeste tallene ligger over dette tallet.

Maks.: Det høyeste av de aktuelle tallene.

Data der det inngår få kull må tolkes med forsiktighet!

Klikk på diagrammet for å vise større diagram og detaljerte data.

Gjennomsnittsvekt og slaktealder
Tilvekst per dag
Fôrforbruk/kg slakt og fôrpris x fôrforbruk/kg slakt
Dødelighet og førsteukesdødelighet
Kassasjon og kassasjon pga acites/hjertesvikt