Søk:

Meny

Verktøylinje

Avregningspriser kylling

(03.02.20) Avregningsprisen for kylling er justert i henhold til økning på 0,50 kr/kg korrigert for at plukketrekk (0,53 kr/kg) fra 3. februar 2020 er innbakt i prisen.

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Kvantumstillegg fjørfekjøtt

» Avregningsplan 1. halvår