Dyrevelferdsprogram slaktekylling

1. juli 2013 trer nye endringer i Forskrift om hold av høns og kalkun i kraft, som følge av implementering av EUs rådsdirektiv 2007/43/EF om minimums- bestemmelser for beskyttelse av slaktekylling, det såkalte "slaktekyllingdirektivet".

» Innsatte kyllinger per kvadratmeter, Nortura (excel)

  • Snart 1. juli – oppsummering av de nye kravene

    (10.06.13) Vi har tidligere skrevet artikler om nye forskriftskrav og nytt Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Noen av kravene har allerede trådt i kraft, mens hoveddelen av kravene gjøres gjeldende fra 1. juli.

  • "Tråputetrappa"

    (15.05.13) Vi har tidligere skrevet artikkelen "Dyrevelferdsprogram slaktekylling: Hva må du ha på plass til 1. juli?" om hva du som slaktekyllingprodusent må ha på plass når de nye endringene i Forskrift om hold av høns og kalkun og Dyrevelferdsprogram slaktekylling trer i kraft. Nå vil vi fortelle mer om "tråputetrappa", det vil si om hvordan tillatt dyretetthet i det enkelte hus vil bli bestemt utfra oppnådde tråputeresultater.

  • Hva må du ha på plass til 1. juli?

    (15.04.13) 1. juli 2013 trer nye endringer i Forskrift om hold av høns og kalkun i kraft, som følge av implementering av EUs rådsdirektiv 2007/43/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av slaktekylling, det såkalte "slaktekyllingdirektivet".