Søk:

Meny

Verktøylinje

Fjørfeskolen – kurs for kyllingprodusenter

(12.09.18) Fjørfeskolen arrangerer i uke 44 og 48 2018 nytt kyllingkurs. Kurset er godkjent av Mattilsynet i forbindelse med kompetansekravet i Dyrevelferdsprogram Fjørfe.

Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 SørumKurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger.

Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen.

Program tirsdag 30. oktober

 • 0930 – 1000 Kaffe, registrering
 • 1000 – 1015 Introduksjon av kurset og presentasjon av deltakerne
 • 1015 – 1230 Dyrevelferd og dyreetikk, Sverre Rædergård, Nortura
 • 1230 – 1330 Lunsj
 • 1330 – 1500 Gruppearbeid
 • 1500 – 1730 Anatomi og fysiologi, teori og disseksjonsøvelse, Bruce David, Nortura
 • 1800 Middag og sosialt samvær

Program onsdag 31. oktober

 • 0900 – 1100 Rengjøring og desinfeksjon av kyllinghus. Thorbjørn Refsum, Animalia
 • 1115 – 1230 Utvikling i hybridmateriale. Kvaliteten på den daggamle kyllingen, Espen Sørlie, Samvirkekylling
 • 1230 – 1330 Lunsj
 • 1330 – 1600 Næringsbehov, fôr og fôring, Harald Hetland, Fiskå

Program tirsdag 27. november

 • 1000 – 1230 Fra innsett til slakting: Daglige rutiner
  Aktuelt regelverk: Forskrifter, KSL – krav og Dyrevelferdsprogram Fjørfe, Jostein Lie, Nortura
 • 1230 – 1330 Lunsj
 • 1330 – 1600 Ventilasjonsprinsipper. Hvordan påvirker ventilasjonen kyllinghusets strø- og luftkvalitet, Sivert Johansson, frittstående ventilasjonskonsulent, Sverige
 • 1615 – 1700 Lysoppfattelse hos slaktekylling. Ulike lyskilder og lysets betydning for kyllingens velferd, Tone Beate Hansen, Animalia
 • 1800 Middag og sosialt samvær

Program onsdag 28. november

 • 0900 – 1100 Sykdom og helse: Helsesituasjonen hos norske kyllinger, smitteforebyggende tiltak, produksjonsrelaterte sykdommer, smittsomme sykdommer inklusiv aktuelle forskrifter Bruce David, Nortura
 • 1115 – 1200 Faktorer som påvirker driftsresultatet I kyllingproduksjonen, Morten Henriksen, Nortura
 • 1200 – 1300 Lunsj
 • 1300 – 1415 Gruppearbeid
 • 1415 – 1500 Kritiske situasjoner for kyllingen: plukking, transport og slakting, Torill Kjensmo, Nortura
 • 1500 – 1530 Oppsummering og evaluering

Kursstedet
I og med at en stor del av kursdeltakerne kommer med fly har vi valgt å legge kurset i nærheten av Oslo lufthavn, på gården Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum.

For de som kommer med fly, ordner vi med videre transport til kursstedet.

Kursavgift
Kr 3700,- for Norturamedlemmer. For andre, tredje osv deltaker pr bruk kr 2500. For andre kr 4500.

Overnatting
Kursstedet har overnattingsmuligheter, moderne hotellrom med høy standard, kr 1550 pr natt i enkeltrom inklusiv frokost. Overnatting kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 28. september. Eller til din lokale produksjonsrådgiver.