Søk:

Meny

Du er her: Hovedsiden / Fôrfirma 

Verktøylinje

Tall fra Norturas Slaktekyllingkontroll:

Fôrfirma

Resultater for vanlig kylling, normale kull 2011

Forklaring av tallene:

Gjennomsnitt: Gjennomsnittet av de aktuelle tallene.

Min.: Det laveste av de aktuelle tallene.

Første kvartil (25. persentil): De 25 % laveste tallene ligger under dette tallet.

Median (50. persentil): Det midterste tallet; halvparten av tallene ligger over og halvparten under dette tallet.

Tredje kvartil (75. persentil): De 25 % høyeste tallene ligger over dette tallet.

Maks.: Det høyeste av de aktuelle tallene.

Data der det inngår få kull må tolkes med forsiktighet!

Klikk på diagrammet for å vise større diagram og detaljerte data.

Tråputescore
 

Gjennomsnittsvekt og slaktealder
 

Diagram

Tilvekst per dag
 

Diagram

Fôrforbruk/kg slakt

Diagram

Fôrpris x fôrforbruk/kg slakt
 

Diagram

Dødelighet

 Diagram

Førsteukesdødelighet

Diagram

Kassasjon

Diagram

Kassasjon pga acites/hjertesvikt

Diagram