Søk:

Meny

Verktøylinje

Må redusere kyllingproduksjonen

(10.12.15) Overkapasitet på rundt 30 prosent gjør at antall kyllingprodusenter må ned. Det vedtok Norturas konsernstyre i dag.

Overkapasitet på rundt 30 prosent gjør at antall kyllingprodusenter må ned. Det vedtok Norturas konsernstyre i dag.

Doblingen i konsesjonsgrensene fra 140 000 til 280 000 kyllinger har ført til stor overkapasitet i kyllingnæringa. Kombinert med et svakere marked er overproduksjonen dermed betydelig, og det er som kjent ikke markedsregulering på kylling.

Norturas konsernstyre vedtok derfor å gå for å redusere produksjonen, i første rekke gjennom å ta ned antall produsenter. Det vil også bli en viss reduksjon i produksjonen en tid for de produsentene som blir igjen.

– Dette blir tøft, men vi har ikke noe valg hvis vi skal være med i norsk kyllingproduksjon framover. Vi setter vår ære i å gjøre dette ryddig, skikkelig og i nær dialog med den enkelte produsent. Og vi håper å klare det gjennom mer bruk av "gulrot" enn "pisk". Også for de produsentene som blir igjen kommer økonomien nå en periode til å bli verre før den kan bli bedre igjen, sier styreleder i Nortura Sveinung Svebestad.

I tillegg til tiltakene som settes inn på produsentsiden kjører Nortura nå i gang et tungt kostnads- og reduksjonsprogram for industrivirksomheten og skal også ta ned konsern-overhead (stab- og støttefunksjoner) betydelig. Dette programmet skal gi full effekt fra slutten av 2017.  

De kyllingprodusenter som velger å avvikle vil få en økonomisk kompensasjon, avhengig av antall dyr og transportavstand til slakteriet. For de kyllingprodusentene som ønsker og har mulighet til å legge om til annen produksjon vil Nortura bidra gjennom rådgiving og annen støtte. Det vil fortrinnsvis gjelde omlegging til storfe (ammeku), men det er også behov for noen få nye slaktegrishus.

Rådgiverapparatet i Nortura står fra i dag parat og vil sammen med de som ønsker det gå å inn og se på mulighetene og det samlede ressursgrunnlaget på hver enkelt gård    

Nortura har ikke satt noe tall på hvor mange produsenter som må slutte eller omstille, men målet er å ta ned produksjonen med minst 8,5 millioner kyllingplasser.
 
– Det kan dreie seg om 75 produsenter eller det kan bli 150. Det avhenger av hvem som slutter og hvor mange dyr de har. Selv da vil vi ha en overkapasitet slik at vi må redusere innsettene noe også framover. Samtidig må vi ha en viss overkapasitet for å kunne ta veksten i markedet når den kommer.  For det positive oppi det hele er at kyllingmarkedet er i ferd med å stabilisere seg og ta seg opp igjen etter fallet vi så i fjor, sier Svebestad.

Omstillingsfond og effektivisering
Som en del av omstillingspakken blir kyllingprodusentene trukket 40 øre pr kilo til et omstillingsfond. Et fond som naturligvis vil bli brukt aktivt ifbm denne prosessen.

Svebestad understreker imidlertid at dette ikke er en omstilling produsentene skal bære alene.

– Vi tar derfor radikale grep for å sikre konkurransekraft i resten av organisasjonen. Både drift og stabsfunksjoner skal trimmes kraftig, men det er ikke nok denne gangen. Det må gjøres noe med kapasiteten på tilførselssida i tillegg. Det som har skjedd siste året etter konsesjonsøkningen har snudd opp ned på rammebetingelsene i kyllingbransjen og utfordrer samvirkeselskapet Nortura i alle ledd. Det eneste ansvarlige å gjøre nå er å sikre balanse mellom produksjonskapasitet og etterspørsel, sier Sveinung Svebestad.
 

Bakgrunn

Styret i Nortura satte da i mai 2015 ned en gruppe ledet av konsernstyremedlem Teig Madsen. Oppdraget var å utrede og foreslå tiltak for å sikre varig konkurransekraft og lønnsomhet for Norturas slaktekyllingprodusenter og for Norturas fjørfevirksomhet. Arbeidsgruppa leverte sin rapport til styret 15. november 2015.

Kyllingnæringen i Norge er i en kraftig restrukturering som følge av konsesjonsøkningen. Det medfører et nytt og lavere prisnivå på kylling ut i butikk, og Nortura må snarest mulig tilpasse seg dette for å unngå å komme ytterligere på defensiven. Arbeidsgruppa påpeker videre at situasjonen er svært alvorlig, og at den både utfordrer Norturas kyllingprodusenter og Nortura som selskap. Prispresset i sluttmarkedet er så kraftig at det er helt avgjørende at kyllinghusene fylles og at skalafordelene som finnes utnyttes for å oppnå en akseptabel produsentøkonomi.