Søk:

Meny

Verktøylinje

Norsk kylling faser ut kalkunproduksjonen

(25.04.17) Rema sitt selskap Norsk Kylling, legger fra 1. mai ned sin kalkunslakting på grunn av manglende lønnsomhet. Rema vil fra samme dato kjøpe sine kalkunprodukter fra Nortura.

Dette innebærer at Nortura skal produsere alle de produktvariantene av kalkun som Rema fram til i dag har kjøpt fra Norsk Kylling. Produktene skal fortsatt selges som Remas egne merkevarer.

Norsk Kylling sine kalkunprodusenter er alle lokalisert i Trøndelag, og produksjonen hos disse skal de neste 12 månedene gradvis fases over til Norturas produsenter. I denne perioden skal kalkunen fra produsentene til Norsk Kylling slaktes på Nortura Hærland.

Fra april 2018 skal all produksjonen være flyttet over til Norturas egne kalkunprodusenter. Disse er alle lokalisert på Østlandet, og har til sammen kapasitet til å ta det ekstra volumet til Rema uten at det i første omgang er nødvendig med utvidelser eller nybygging.

Totalmarkedet for kalkun i Norge er i størrelsesorden 10 000 tonn. Dette er lite, og utgjør til sammenligning bare 10 prosent av kyllingmarkedet. Det er krevende å skape industriell økonomi med så små volum. Problemer med å skape lønnsomhet på kalkun er også årsaken til at Norsk Kylling besluttet å legge ned kalkunproduksjon på fabrikken sin på Støren.