Søk:

Meny

Verktøylinje

Økt markedsbehov for egg fra frittgående – Nortura innfører omstillingstillegg

(29.05.17) Norgesgruppen har varslet at de vil øke sin andel av egg fra frittgående besetninger de neste årene. For å klare å dekke opp den økte etterspørselen har Nortura besluttet å innføre et omstillingstilskudd til eggprodusenter med miljøinnredning som legger om til frittgående eggproduksjon.

Frittgående høns

Kort fortalt innebærer dette at miljøprodusenter som omstiller i perioden 2017 – 2020 vil få en merpris på kr 1 pr kilo de to første innsettene etter ombyggingen. Omstillingstillegget er finansiert i et samarbeid med Norgesgruppen.

De fleste av dagens eggprodusenter bygde nytt eller bygde om i forbindelse med at den gamle burproduksjonen ble forbudt fra 2012. Fra da av var det to likestilte lovlige konvensjonelle produksjonsformer for egg i Norge, frittgående og miljøinnredning i tillegg til økologisk.

I Nortura var fordelingen på det tidspunktet ca 60 prosent miljøinnredning og 40 prosent frittgående.

Etterspørselen har i årene etterpå gradvis endret seg i retning mer frittgående, og fordelingen av produksjonen i Nortura er i dag 55 prosent frittgående og 45 prosent miljøinnredning.

Det har de siste årene vært en klar etterspørselstrend i retning frittgående i Europa. Dette gjelder først og fremst forbrukermarkedet men også industrien krever i stadig større grad egg fra frittgående inn i sin produksjon.

I 2014 besluttet Rema, som første dagligvarekjede i Norge, å kun selge egg fra frittgående høner. I fjor varslet også Norgesgruppen, som er Norturas desidert største kunde, at også de vil gå over til i hovedsak å selge egg fra frittgående. Det betyr at i overkant av 80 produsenter, som utgjør om lag halvparten av Norturas miljøeggprodusenter, må omstille for at vi skal klare å dekke opp den økte etterspørselen. 

Det sier seg selv at dette vil bli en økonomisk belastning for de som investerte i miljøinnredning forbindelse med omleggingen i 2012. De fleste av disse produsentene sitter med innredninger som ennå ikke er nedskrevet. Nortura har derfor fått en del kritikk fra denne gruppen for ikke å ha gjort nok for å framsnakke miljøinnredningen.

Styrelederen i Nortura, Trine Hasvang Vaag, skjønner frustrasjonen.

– Jeg mener likevel at vi har vært så tydelige overfor våre kunder som det er mulig. Vi har i all vår kommunikasjon vært krystallklare på at dette er to likeverdige produksjonsformer. Vi har hele tiden påpekt at det ut fra et dyrevelferdsståsted ikke finnes faglig grunnlag for å kunne si at den ene er bedre enn den andre. Dette skjønner også kjedene. Men her er det andre hensyn som har veid tyngre, sier Vaag.

– Man kan alltid si at vi kunne gjort mer, men til syvende og sist må vi akseptere at det er markedet som avgjør etterspørselen. Jeg er derfor fornøyd med at vi nå har fått til en økonomisk omleggingsordning, og ikke minst at Norgesgruppen har sagt ja til å være med på finansieringen. Dette har vært en vanskelig sak for mange av våre eiere, som vi har forsøkt å finne en løsning på. Vi har ikke gitt opp å fortsatt jobbe med legitimiteten for alle tre produksjonsformene, men må samtidig levere det våre kunder vil ha, understreker Trine Hasvang Vaag.