Søk:

Meny

Verktøylinje

Omsetningsavgifta for kjøtt og egg i 2015

(30.10.14, endret 23.06.15) Styret i Nortura har vedtatt forslag til Omsetningsrådet på omsetningsavgift for 2015. Det foreslås satser for hele året, men det gjøres alltid en ny vurdering for 2. halvår på våren. Satser på gris og egg er justert for 2. halvår.

I forhold til i dagens satser foreslår styret følgende endringer for 2015:

  • For egg reduseres satsen med 20 øre til 80 øre. I løpet av 2014 er fondet bygget opp til ønsket nivå, og satsen neste år settes med tanke på å dekke kostnadene. Andre halvår økes satsen igjen med 20 øre.
  • For storfe økes omsetningsavgifta med 50 øre fra nyttår til kr 1,20. Dette gjøres som en del av en "pakke" for å stimulere tilførsler av storfe i ukene før telledato. Fra 9. februar foreslås det å sette satsen ned til 50 øre og videre ned til 30 øre fra 2. påskedag.
  • Omsetningsavgifta på gris settes ned med 80 øre fra årsskiftet til 70 øre, og en reduksjon på ytterligere 30 øre i 2. halvår.
  • For sau/lam videreføres gjeldende avgift på 90 øre fra nyttår, mens den reduseres til 60 øre fra 26. januar.

I likhet med fondet for egg er fondet for kjøtt (storfe, sau/lam og gris) nå på ønsket nivå og satsene som er foreslått for 2015 er satt med tanke på å dekke kostandene.

Styret i Nortura foreslår følgende satser for omsetningsavgifta i 2015:

 

1/1-15

5/1

26/1

9/2

6/4

29/6

3/8

14/9

2/11

Egg

0,80

 

 

 

 

1,00

 

 

 

Storfe

 

1,20

 

0,50

0,30

 

0,90

 

0,50

Sau/Lam

 

0,90

0,60

 

 

 

 

1,00

 

Gris

 

0,70

 

 

 

0,40

 

 

 

Purke/råne

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 


Kylling og kalkun
Det er Bransjestyret (Nortura pluss de uavhengige aktørene) som foreslår satser for kylling og kalkun. De foreslår å øke satsen med 2 øre til 24 øre for 2015.