Søk:

Meny

Verktøylinje

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2018

(25.05.18) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2018 til kr 60,30 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,20 i forhold til dagens pris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris og innebærer også samme planlagte gjennomsnittlige engrospris som i 2. halvår 2017.  

Representantvaren for lammeslakt har inntil nå omfattet alle klasser av kvalitet O og R unntatt R+. I perioden 2014-2016 utgjorde klasse R+ i gjennomsnitt nær 29 pst. av samlet leveranse. I jordbruksoppgjøret ble det enighet om å utvide representantvaren for lammeslakt til også å omfatte klasse R+. Det medfører en økning i oppnådd engrospris på 25-30 øre/kg og en videreføring av Planlagt gjennomsnittlig engrospris betyr i realiteten en prisreduksjon på 25-30 øre/kg. 

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2018 til kr 19,25 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas på egg fra miljøinnredning med 0,20 kr per kg.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Samtidig vil prisløypa for gris bli konkretisert med hvilke uker prisen økes og reduseres før jul. Prisløyper 2. halvår 2018 

Grunnlagsdokument:
Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg er publisert på Totalmarked.nortura.no.