Søk:

Verktøylinje

Kvantumstillegg fjørfekjøtt

(Sist endret 02.01.17) Kvantumstillegget for fjørfekjøtt deles opp i to deler og endres fra et flatt tillegg på 22 øre/kg til:

a. Et flatt tillegg på 12 øre/kg som utbetales løpende på hvert slakteoppgjør som tidligere

b. En øresats per kg som beregnes slik: Tonnasje innveid i kalenderåret/20. Dette utbetales etter kalenderårets slutt