Prisløyper 1. halvår 2021

(30.11.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 20. oktober 2020 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 3. mai (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Se fullstendig oversikt for storfe

Prisløype lam:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 31. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Se fullstendig oversikt for lam og sau

Prisløype sau:

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O, se tabell. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling. 

Pristabell bilde


Prisløype egg:

Det er ingen planlagte prisendringer for egg. 

Prisløype/prisprognose gris:

Det er ingen planlagte prisendringer for gris.
 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrospris, men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom (ekstra avtaletillegg ligger i leveringsvilkår som krever innlogging).

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes