Søk:

Meny

Verktøylinje

Prisløyper 2. halvår 2018

(04.06.18) Konsernstyret i Nortura vedtok 25. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018

Prisløype storfe:

Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 1,10 kr/kg
Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,60 kr/kg
Mandag 3. desember (uke 49): Engrospris opp 1,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være kr 0,20 per kg lavere enn for 1. halvår 2018 og kr 0,30 per kg høyere enn 2. halvår 2017.

Prisløype lam:

Mandag 2. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 4,90 kr/kg
Mandag 27. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 10. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 17. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 24. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 8. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 12. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2018 og 2. halvår 2017.

For fullstendig prisløype inkludert endringer i grunntilskudd, omsetningsavgift, sesongtillegg etc. se bladet Lammesesongen 2018.

Prisløype sau:

Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 3,00 kr/kg
Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 22. oktober (uke 43): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 29. oktober (uke 44): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 26. november (uke 48): Engrospris ned 3,00 kr/kg


Prisløype egg:

For egg fra miljøinnredning reduseres engrosprisen med kr 0,20 kr/kg fra mandag 2. juli.


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være kr 0,10 per kg lavere enn for 1. halvår 2018.

Prisløype/prisprognose gris:

Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 15. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 10. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 17. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Samlet gir dette et prisuttak på ca. kr 1,20 per kg under målpris for avtaleåret 2018/2019.  

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul vil bli lagt ut først i november.
 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

For endringer på lam henvises også til infoheftet som sendes ut til småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.


Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.