Norturas slaktekyllingkontroll

Slaktekyllingkontrollen er ikke oppdatert med tall ut 2017 og for 2018 da vi fra februar 2018 har gått over til Nortura Fjørfekjøttkontroll på Min side. Slaktekyllingkontrollen er kun historiske tall.

Informasjon om Nortura Fjørfekjøttkontroll er sendt ut til alle våre produsenter. I Fjørfekjøttkontrollen legger produsentene daglig inn produksjonsdata og innsettsinfo, og får øyeblikkelig oppdaterte grafer og rapporter på egen produksjon.

Etter 3 måneder i drift (ut mai 2018) registrerer ca. 90 % av slaktekyllingprodusentene til Nortura i Fjørfekjøttkontrollen på Min side.

Kylling

Rapport fra Norturas slaktekyllingkontroll
Tallene som du finner i undermenyene kan gjerne benyttes i egne møter etc., men oppgi Norturas slaktekyllingkontroll som kilde.

Spørsmål om tallene eller forespørsel om andre tall sendes hilde.bryhn@nortura.no